Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXII.22: Bharam sutta

Samyutta nikāya XXII.22

Bharam sutta
Teret


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… Tada Blaženi ovako reče monasima:

"Monasi, podučići vas šta je to teret, ko je nosilac tereta, šta je to prihvatanje tereta, a šta rasterećenje. Dobro me slušajte!

Šta je to, monasi, teret? Na to ovako treba odgovoriti: pet sastojaka bića koji su podložni vezivanju. A kojih pet? Telo kao sastojak podložan vezivanju, osećaj kao sastojak podložan vezivanju, opažaj kao sastojak podložan vezivanju, mentalni obrasci kao sastojak podložan vezivanju, svest kao sastojak podložan vezivanju. To se naziva teretom.

A ko je to, monasi, nosilac tereta? Na to ovako treba odgovoriti: osoba, taj i taj poštovani, tog imena i iz tog i tog klana. On se, monasi, naziva nosiocem tereta. [1]

A šta je to, monasi, prihvatanje tereta? To je žeđ za životom (tanha) koja vodi do ponovnog rođenja, udružena sa ushićenjem i požudom, što za zadovoljstvom traga sad tu sad tamo; dakle, žudnja za čulnim zadovoljstvima, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem. To se naziva prihvatanjem tereta.

A šta je to, monasi, rasterećenje? To je slabljenje i nestanak iste te žudnje, njeno potpuno napuštanje, odricanje od nje, oslobađanje, neoslanjanje na nju. To se, monasi, naziva rasterećenjem.

Tako je rekao Blaženi. A kad je završio taj govor, dobrostivi učitelj je dodao još i ovo:

Pet sastojaka su pravi teret,
nosilac tereta je osoba.
Prihvatanje njegovo patnja je u svetu ovom,
a odlaganje terete zaista blaženstvo.


Beleška

[1] Puggalavāda ili "personalistička" škola budizma pozivala se na ovaj pasus kao dokaz da postoji osoba (puggala) kao realan entitet, koji nije identičan sa pet sastojaka bića, a ni različit od njih. Puggala je to, tvrdili su, što opstaje kroz preporađanja i na kraju dostiže nibbānu. Ovu ideju su odlučno odbacivale ostale budistčke škole, koje su u njoj videle prikrivenu verziju ātmana, sopstva iz nebudističkih sistema. Više o ovome videti u D. Butt, Buddhist Sects in India, str. 184-206. Glavne budističke škole smatrale su da je osoba puka konvencija (vohāra) ili pojam (paññatti) izveden iz pet sastojaka, a ne iz suštinske stvarnosti kao takve. [Natrag]