Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXII.5: Samādhi sutta

Samyutta nikāya XXII.5

Samādhi sutta
Koncentracija

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče: "Monasi, razvijajte koncentraciju. Monah čiji je um sabran razume stvari onakvim kakve one jesu. A šta on to razume onakvim kakvo jeste? Nastanak i nestanak oblika, nastanak i nestanak osećaja, nastanak i nestanak opažaja, nastanak i nestanak mentalnih obrazaca, nastanak i nestanak svesti.

A šta je to, monasi, nastanak oblika, šta je nastanak osećaja, šta je nastanak opažaja, šta je nastanak mentalnih obrazaca, šta je nastanak svesti? Monasi, to je kada monah nalazi zadovoljstvo, uživa, postaje naklonjen. A u čemu on to nalazi zadovoljstvo, uživa, postaje naklonjen? U obliku on nalazi zadovoljstvo, u njemu uživa, njemu postaje naklonjen. I u onome ko u obliku nalazi zadovoljstvo, u njemu uživa, njemu postaje naklonjen, u tome se rađa ushićenje oblikom. Ushićenje oblikom je vezivanje. Sa vezivanjem kao uslovom, egzistencija nastaje; sa egzistencijom kao uslovom, rođenje nastaje; sa rođenjem kao uslovom, starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj nastaju. To je poreklo čitavog tog okeana patnje.

U osećaju… u opažaju… u obrascima volje… u svesti on nalazi zadovoljstvo, u njoj uživa, njoj postaje naklonjen. I u onome ko u svesti nalazi zadovoljstvo, u njoj uživa, njoj postaje naklonjen, u tome se rađa ushićenje svešću. Ushićenje svešću je vezivanje. Sa vezivanjem kao uslovom, egzistencija nastaje; sa egzistencijom kao uslovom, rođenje nastaje; sa rođenjem kao uslovom, starost i smrt, tuga, naricanje, patnja, jad i očaj nastaju. To je poreklo čitavog tog okeana patnje.

To je, monasi, nastanak oblika, nastanak osećaja, nastanak opažaja, nastanak mentalnih obrazaca, to je nastanak svesti.

A šta je to, monasi, prestanak oblika, šta je prestanak osećaja, šta je prestanak opažaja, šta je prestanak mentalnih obrazaca, šta je prestanak svesti? Monasi, to je kada monah ne nalazi zadovoljstvo, ne uživa, ne postaje naklonjen. A u čemu on to ne nalazi zadovoljstvo, ne uživa, ne postaje naklonjen? U obliku on ne nalazi zadovoljstvo, u njemu ne uživa, njemu ne postaje naklonjen. I u onome ko u obliku ne nalazi zadovoljstvo, u njemu ne uživa, njemu ne postaje naklonjen, u tome nestaje ushićenje oblikom. Sa nestankom ushićenja, nestaje i vezivanje; sa nestankom vezivanja, nestaje egzistencija. To je nestanak čitavog tog okeana patnje.

U osećaju… u opažaju… u obrascima volje… u svesti on ne nalazi zadovoljstvo, u njoj ne uživa, njoj ne postaje naklonjen. I u onome ko u svesti ne nalazi zadovoljstvo, u njoj ne uživa, njoj ne postaje naklonjen, u tome nestaje ushićenje svešću… To je nestanak čitavog tog okeana patnje.

To je, monasi, nestanak oblika, nestanak osećaja, nestanak opažaja, nestanak mentalnih obrazaca, to je nestanak svesti.