Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXVII.1: Ćakkhu sutta

Samyutta nikāya XXVII.1

Ćakkhu sutta
Oko


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju.

"Monasi, želja i strast za okom jeste smetnja umu. [1] Želja i strast za uhomv… za nosom… za jezikom… za telom… za umom jeste smetnja umu. Kada je monah napustio mentalne smetnje  u ovih šest slučajeva, njegov um naginje odvraćenosti. Um učvršćen odvraćenošću postaje upotrebljiv za one stvari koje treba saznati neposrednim znanjem." [2]


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ćitass' eso upakkiles. Komentar: Smetnje kakvom umu? Umu na četiri nivoa. Doduše, to važi za um u tri (ovozemaljska) nivoa, ali kakva je to smetnja uzvišenom umu? Time što sprečava da on nastane. Jer smetnja jeste ono što ne dopušta takvom umu da nastane.

Iako naslov ovog poglavlja (samyutta) jeste kilesa, što prevodim kao "nečistoća", u tekstu se koristi upakkilesa, što prevodim kao "smetnja". U Mađđhima nikāyi se nabraja šesnaest "smetnji uma", dok se u SN XLVI:33 ovaj termin primenjuje na pet prepreka. [Natrag]

[2] Njegov um naginje odvraćenosti (nekkhammaninnañcassa cittam hoti): Um ispunjen vedrinom i uvidom naginje ka devet uzvišenih stanja. One stvari koje treba saznati neposrednim znanjem (abhiññā saććhikaranīyesu dhammesū): stvari koje pripadaju šest šest neposrednih znanja. [Natrag]