Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXVII.9: Dhātu sutta

Samyutta nikāya XXVII.9

Dhātu sutta
Elementi

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju. "Monasi, želja i strast za žudnjom za elementom zemlja… za elementom voda… za elementom toplota… za elementom vazduh… za elementom prostor… za elementom svest jeste smetnja umu. Kada je monah napustio mentalne smetnje u ovih šest slučajeva… [njegov] um postaje upotrebljiv za one stvari koje treba saznati neposrednim znanjem."