Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXI.2: Sućarita sutta

Samyutta nikāya XXXI.2

Sućarita sutta
Dobro ponašanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Sedeći sa strane, monah reče Blaženom: "Poštovani gospodine, šta je uzrok, šta je razlog da se neko ko se rodio na ovome svetu, posle sloma tela, posle smrti, preporodi među božanstvima iz gandhabba reda?"

"Monaše, neko praktikuje dobro ponašanje telom, govorom i umom. [1] On je čuo: 'Božanstva iz gandhabba reda su dugovečna, lepa i veoma srećna'. Onda on pomisli: 'Kad bih mogao i ja da se posle sloma tela, posle smrti, preporodim među božanstvima iz gandhabba reda!' I on se posle sloma tela, posle smrti, zaista i preporodi među božanstvima iz gandhabba reda.

To je, monaše uzrok, to je razlog, da se neko ko se rodio na ovome svetu, posle sloma tela, posle smrti, preporodi među božanstvima iz gandhabba reda."


Beleška

[1] Preporađanje kao gandhabba se smatra povoljnim.  i otuda je rezultat dobrog ponašanja, za razliku od preporađanja kao naga ili supanna, koje ima pomešan status i otuda je rezultat pomešane kamme. [Natrag]