Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXI.3: Mulagandhadātā sutta

Samyutta nikāya XXXI.3

Mūlagandhadātā sutta
Davalac (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Sedeći sa strane, monah reče Blaženom: "Poštovani gospodine, šta je uzrok, šta je razlog da se neko ko se rodio na ovome svetu, posle sloma tela, posle smrti, preporodi među božanstvima iz gandhabba reda koja obitavaju u mirisu korenova?"

"Monaše, neko praktikuje dobro ponašanje telom, govorom i umom. On je čuo: 'Božanstva iz gandhabba reda koja obitavaju u mirisu korenova su dugovečna, lepa i veoma srećna'. Onda on pomisli: 'Kad bih mogao i ja da se posle sloma tela, posle smrti, preporodim među božanstvima iz gandhabba reda koja obitavaju u mirisu korenova!' On zatim postaje davalac mirisnih korenova. I on se posle sloma tela, posle smrti, zaista i preporodi među božanstvima iz gandhabba reda.

To je, monaše uzrok, to je razlog, da se neko ko se rodio na ovome svetu, posle sloma tela, posle smrti, preporodi među božanstvima iz gandhabba reda koja obitavaju u mirisu korenova." [1]


Beleška

[1] Govori koji slede od SN XXXI:4 do SN XXXI:12 slede isti ovaj obrazac za svaku od grupa gandhabba — one koja obitavaju u mirisu srčevine itd. — prema redosledu datom u SN XXXI:1 i u svakoj je i davalac poklona u skladu sa vrstom gandhabba o kojoj je reč. [Natrag]