Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXV.115: Marapasa sutta

Samyutta nikāya XXXV.115

Marapasa sutta
Moć Mare


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje oblici, monasi, raspoznatljivi okom — poželjni, prijatni, dragi, što podstiču želju, zavodljivi. Ako im je monah sklon, raduje im se i ostaje njima zarobljen, za njega se kaže da je monah okovan oblicima raspoznatljivim okom. On je otišao u Marin tabor; on je otišao pod vlast Mare. Zli može sa njim raditi šta mu je volja.

Postoje zvuci raspoznatljivi uhom…

Postoje mirisi raspoznatljivi nosom…

Postoje ukusi raspoznatljivi jezikom…

Postoje dodiri raspoznatljivi telom…

Postoje ideje raspoznatljive umom — poželjne, prijatne, drage, što podstiču želju, zavodljive. Ako im je monah sklon, raduje im se i ostaje njima zarobljen, za njega se kaže da je monah okovan idejama raspoznatljivim umom. On je otišao u Marin tabor; on je otišao pod vlast Mare. Zli može sa njim raditi šta mu je volja.

Isto tako, postoje oblici raspoznatljivi okom — poželjni, prijatni, dragi, što podstiču želju, zavodljivi. Ako im monah nije sklon, ne raduje im se i ne ostaje njima zarobljen, za njega se kaže da je monah oslobođen od oblika raspoznatljivih okom. On nije otišao u Marin tabor; on nije otišao pod vlast Mare. Zli ne može sa njim raditi šta mu je volja.

Postoje zvuci raspoznatljivi uhom…

Postoje mirisi raspoznatljivi nosom…

Postoje ukusi raspoznatljivi jezikom…

Postoje dodiri raspoznatljivi telom…

Postoje ideje raspoznatljive umom — poželjne, prijatne, drage, što podstiču želju, zavodljive. Ako im monah nije sklon, ne raduje im se i ne ostaje njima zarobljen, za njega se kaže da je monah oslobođen od ideja raspoznatljivih umom. On nije otišao u Marin tabor; on nije otišao pod vlast Mare. Zli ne može sa njim raditi šta mu je volja."