Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXV.133: Verahaććāni sutta

Samyutta nikāya XXXV.133

Verahaććāni sutta
Govor bramanki Verahaććāni


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jedanput je redovnik Udāyi boravio u mjestu Kāmandā, u mangovu gaju bramana Todeyye. Tada neki mladić, koji je bio na školovanju kod bramanke Verahaććāni, dođe da posjeti redovnika Udāyina… a ovaj ga pouči, uvjeri i oduševi svojim govorom. Nakon toga mladić se vrati bramanki Verahaććāni, pa joj reče:

— Želim da obavijestim gospođu da isposnik Udāyi tumači nauku koja je skladna od početka do kraja. On obrazlaže ispravan život, potpuno usavršen i pročišćen i u suštini i po obliku.

— Onda, mladiću, pozovi isposnika Udāyina sutra ovamo na ručak.

(Kad ga je mladić pozvao) Udāyi šutnjom prihvati poziv. A bramanka slijedećeg dana posluži Udāyina vlastitim rukama biranim jelom i pićem u izobilju. Kad je vidjela da je Udāyi završio obrok i odložio zdjelu, braāhmanka obuje papuče, sjedne na poviše sjedište, pokrije glavu velom [1], pa reče redovniku Udāyinu:

— Isposniče, propovijedaj mi svoje učenje!

— Bit će vrijeme i za to, sestro — odvrati Udāyi, pa ustane i ode.

(Kad se isti postupak ponovio još jedanput) bramanka reče svome učeniku:

– Ti, mladiću, toliko hvališ isposnika Udāyina, ali kad sam ga ja zamolila da mi propovijeda svoje učenje, odgovorio je da će i za to doći vrijeme.

— Ali, gospođo, ti si obukla papuče, sjela na poviše sjedište i pokrila glavu velom… Ova gospoda, međutim, toliko cijene učenje koje propovijedaju (da se pod takvim okolnostima ne odazivaju).

— Onda, mladiću, pozovi ponovo isposnika Udāyina u moje ime sutra na ručak.

… Kad je Udāyi završio obrok i odložio zdjelu, bramanka izuje papuče, sjedne na niže sjedište, odstrani veo sa glave, pa reče:

— Gospodine, pozivom na što usavršeni ukazuju na dobro i zlo, a pozivom na što ne ukazuju?

— Tamo gde postoji oko, sestro, tu usavršeni kažu da postoji dobro i zlo, a tamo gdje oka nema, sestro, tamo usavršeni kazuju da nema ni dobra ni zla. (Isto važi i za ostale osjetne organe, uključujući "jezik" i "razum").

Na te riječi brāhhmanka Verahaććāni reče:

— Odlično, gospodine, odlično, gospodine! … Molim oca Udāyina da me prizna svojom svjetovnom učenicom i utičem se u njegovo učenje od danas do kraja života.


Beleška

[1] Sve su to izrazi kastinske superiornosti koji su prema Buddhinoj redovničkoj disciplini (vinayo) prepreka propovijedanju Istine (Dhamma). [Natrag]