Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXV.199: Kumma sutta

Samyutta nikāya XXXV.199

Kumma sutta
Kornjača


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


— Jednom je, monasi, kornjača sa tvrdim oklopom tragala uveče za hranom na obali jezera. A i jedan šakal je isto tako tragao uveče za hranom na obali jezera. Kornjača još izdaleka ugleda šakala kako njiška ne bi li namirisao hranu i onda — uvukavši sve četiri noge i glavu u oklop — ostade savršeno mirna i nepomična. No, i šakal je još izdaleka spazio kornjaču, te dođe do nje i poče da je obilazi [misleći]: "Čim kornjača promoli bilo koji od svoja četiri uda — ili glavu kao peti — odmah ću ga zgrabiti, odgristi i pojesti." No, pošto kornjača nije pružala nijedan od svoja četiri uda — a ni glavu kao peti — šakal, ne dočekavši svoju priliku, izgubi interes za nju i otide.

Na isti način, monasi, Mara beprekidno, neumorno obilazi oko svakog od vas [razmišljajući]: "Možda će mi se ukazati prilika zahvaljujući oku… uhu… nosu.. jeziku… telu. Možda će mi se ukazati prilika zahvaljujući razumu." Zato, monasi, treba da pažljivo stražarite na vratima svojih čula.

Kad vidite neki oblik svojim okom, neka vas ne povedu misli, niti bilo koji njegov detalj zbog kojeg bi vas — ako ne biste obuzdani stražarili nad sposobnošću viđenja — zla, loša svojstva kao što su pohlepa ili uznemirenost mogla savladati. Vežbajte se u obuzdavanju. Stražarite nad sposobnošću viđenja. Pobrinite se da budete obuzdani u pogledu svoje sposobnosti viđenja.

Kada čujete neki zvuk svojim uhom…

Kad osetite neki miris svojim nosom…

Kad okusite neki ukus vsojim jezikom…

Kad dodirnete nešto svojim telom…

Kada saznate neku ideju svojim razumom, neka vas ne povedu misli, niti bilo koji njen detalj zbog kojeg bi vas — ako ne biste obuzdani stražarili nad sposobnošću viđenja — zla, loša svojstva kao što su pohlepa ili uznemirenost mogla savladati. Vežbajte se u obuzdavanju. Stražarite nad sposobnošću saznavanja. Pobrinite se da budete obuzdani u pogledu svoje sposobnosti saznavanja.

Kada pažljivo stražarite na vratima svojih čula, Mara, ne dočekavši svoju priliku, gubi interes i odlazi, kao što je to bilo i sa šakalom i kornjačom.

Slično kornjači udova uvučenih u oklop,
tako i monah, stišanih misli,
nezavistan, ne povređujući druge,
potpuno ohlađen, ne prekoreva bilo koga.