Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XXXV.28

Aditta-pariyaya sutta
Govor o vatri


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Gaji, zajedno sa 1000 monaha. Tu se on obrati monasima:

"Monasi, sve gori. Šta to sve gori? Oko gori. Oblici gore. Svest o viđenom gori. Kontakt oka i oblika gori. I što god nastane na osnovu kontakta oka i oblika — bilo da se doživljava kao prijatno, bolno, ni prijatno ni bolno — takođe gori. A čime gori? Gori vatrom strasti, vatrom odbojnosti, vatrom obmane. Gori, kažem vam, rođenjem, starenjem i smrću, jadom, tugom, bolovima, patnjom i očajem.

"Uho gori. Zvukovi gore…

"Nos gori. Mirise gore…

"Jezik gori. Ukusi gore…

"Telo gori. Taktilni osećaji gore…

"Um gori. Ideje gore. Svest o mišljenom gori. Kontakt uma i ideje gori. I što god nastane na osnovu kontakta uma i ideje — bilo da se doživljava kao prijatno, bolno, ni prijatno ni bolno — takođe gori. A čime gori? Gori vatrom žudnje, vatrom odbojnosti, vatrom obmane. Gori, kažem vam, rođenjem, starenjem i smrću, jadom, tugom, bolom, patnjom i očajem.

Videvši to, u dobro upućenom plemenitom sledbeniku sve se više raspršuju iluzije o oku, iluzije o obliku, iluzije o svesti o viđenom, iluzije o kontaktu oka i oblika. A isto tako i o onome što god nastane na osnovu kontakta oka i oblika, bilo da se doživljava kao prijatno, bolno, ni prijatno ni bolno. I oko toga mu se, takođe, raspršuju iluzije.

"Sve mu se više raspršuju iluzije o uhu…

"Sve mu se više raspršuju iluzije o nosu…

"Sve mu se više raspršuju iluzije o jeziku…

"Sve mu se više raspršuju iluzije o telu…

"Sve mu se više raspršuju iluzije o umu, iluzije o idejama, iluzije o svesti o mišljenom, iluzije o kontaktu uma i ideje. A isto tako i o onome što god nastane na osnovu kontakta uma i ideje, bilo da se doživljava kao prijatno, bolno, ni prijatno ni bolno. I oko toga mu se, takođe, raspršuju iluzije. Kad mu se rasprše iluzije, u njemu se hladi strast. Zahvaljujući hlađenju strasti, on se potpuno oslobađa. Sa potpunim oslobađanjem dolazi i znanje: 'Potpuno sam oslobođen'. On uviđa: 'Nema više preporađanja, svetački život je proživljen, izvršen je zadatak. Nema više ničeg na ovome svetu što bi trebalo učiniti'."

Tako reče Blaženi. Zahvalni, monasi se oduševiše njegovim rečima. I dok je još trajalo to objašnjenje, srca tih 1000 monaha, zahvaljujući neprijanjanju, potpuno se oslobodiše nečistoća.