Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXV.85: Suñña sutta

Samyutta nikāya XXXV.85

Suñña sutta
Ništa


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Tada poštovani Ānanda otide do Blaženog i, stigavši, poklonii mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženom: "Potovani gospodine, ovako je rečeno: 'Ovaj svet je ništa, ovaj svet je ništa'. Zašto je rečeno, gospodine: 'Ovaj je svet ništa'?"

"Ānanda. tako je rečeno zato što je on ništa i po sebi i za sebe. [1] A šta je to ništa i po sebi i za sebe? Oko je, Ānanda, ništa i po sebi i za sebe. Oblici su ništa i po sebi i za sebe. Svest o viđenom je ništa i po sebi i za sebe. Kontak oka i viđenog je ništa i po sebi i za sebe… Uvo je ništa… Nos je ništa… Jezik je ništa… Telo je ništa… Um je ništa i po sebi i za sebe… Ideje… Svest o idejama… Kontakt uma i ideja je ništa i po sebi i za sebe. I koji god osećaj da se javi na osnovu tog kontakta, bilo da je prijatan, bolan, ni-bolan-ni-prijatan, i on je ništa i po sebi i za sebe. Zato je rečeno: 'ovaj je svet ništa'."


Beleška

[1] I objektivno i subjektivno. [Natrag]