Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XXXV.88

Punna sutta
Govor Punni

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Tada poštovani Punna otide do Blaženog i, stigavši, poklonii mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženom [1]: “Poštovani gospodine, bilo bi dobro ako bi me Blaženi podučio Dhammi ukratko, tako da saslušavši pouku o Dhammi od Blaženog mogu da boravim u samoći, u osami, pažljiv, marljiv, odlučan.”

“Punna, postoje oblici dostupni oku koji su poželjni, lepi, primamljivi, očaravajući, zavodljivi, uzbudljivi. Ako monah u njima traži užitak, hrli im u susret i čvrsto ih se drži, tada se u njemu javlja užitak. A sa nastankom tog užitka, Punna, kažem nastaje i patnja. Postoje zvuci dostupni uhu… postoje mentalne pojave dostupne umu koje su poželjne, lepe, primamljive, očaravajuće, zavodljive, uzbudljive. Ako monah u njima traži užitak, hrli im ususret i čvrsto ih se drži, tada se u njemu javlja užitak. A sa nastankom tog užitka, Punna, kažem nastaje i patnja.”

Punna, postoje oblici dostupni oku… mentalne pojave dostupne umu koje su poželjne, lepe, primamljive, očaravajuće, zavodljive, uzbudljive. Ako monah u njima ne traži užitak, ne hrli im ususret i čvrsto ih se ne drži, tada u njemu užitak nestaje. A sa nestankom tog užitka, Punna, kažem nestaje i patnja.

A sada, Punna, pošto si primio od mene ovu kratku pouku, reci mi u kojoj zemlji ćeš boraviti?”

“Postoji, poštovani gospodine, zemlja po imenu Sunaparanta. Ja ću u njoj boraviti.”

“Punna, ljudi u zemlji Sunaparanta su divlji i grubi. Ako te budu grdili i psovali, šta ćeš ti o tome misliti?”

“Poštovani gospodine, ako me ljudi u zemlji Sunaparanta budu grdili i psovali, tada ću pomisliti: ‘Ovi ljudi su odlični, zaista odlični, jer me nisu udarili pesnicom’. Tako ću o tome misliti, Blaženi, tako ću o tome misliti, o Srećni.”

“Ali, Punna, ako te ljudi u zemlji Sunaparanta budu udarili pesnicom, šta ćeš ti o tome misliti?”

“Poštovani gospodine, ako me ljudi u zemlji Sunaparanta budu udarili pesnicom, tada ću pomisliti: ‘Ovi ljudi su odlični, zaista odlični, jer me nisu udarili batinom. Tako ću o tome misliti, Blaženi, tako ću o tome misliti, o Srećni.”

“Ali, Punna, ako te ljudi u zemlji Sunaparanta budu udarili batinom, šta ćeš ti o tome misliti?”

“Poštovani gospodine, ako me ljudi u zemlji Sunaparanta budu udarili pesnicom, tada ću pomisliti: ‘Ovi ljudi su odlični, zaista odlični, jer me nisu uboli nožem. Tako ću o tome misliti, Blaženi, tako ću o tome misliti, o Srećni.”

“Ali, Punna, ako te ljudi u zemlji Sunaparanta budu uboli nožem, šta ćeš ti o tome misliti?”

“Poštovani gospodine, ako me ljudi u zemlji Sunaparanta budu uboli nožem, tada ću pomisliti: ‘Ovi ljudi su odlični, zaista odlični, jer me nisu ubili oštrim nožem. Tako ću o tome misliti, Blaženi, tako ću o tome misliti, o Srećni.”

“Ali, Punna, ako te ljudi u zemlji Sunaparanta budu ubijali oštrim nožem, šta ćeš ti o tome misliti?”

“Poštovani gospodine, ako me ljudi u zemlji Sunaparanta budu ubijali oštrim nožem, tada ću pomisliti: ‘Bilo je učenika Blaženog koji su, odbijeni, poniženi i zgađeni telom i životom, tragali za nekim da ih ubije. A ja sam na svog ubicu naišao i ne tražeći ga. Tako ću o tome misliti, Blaženi, tako ću o tome misliti, o Srećni.”

“Dobro je, Punna, dobro je! Sa takvom samokontorlom i mirom, bićeš u stanju da boraviš u zemlji Sunaparanta. A sad, Punna, možeš krenuti na put kad ti bude odgovaralo.”

Obradovan i ohrabren rečima Blaženog, poštovani Punna ustade sa svog sedišta, pokloni se Blaženom i otide, pazeći da mu Blaženi bude sa desne strane dok je prolazio pored njega. Zatim pospremi svoju kolibu, , uze zdelu i gornji ogrtač i krete peške ka zemlji Sunaparanta. Idući od jednog do drugog mesta, na kraju on stiže u zemlju Sunaparanta, gde se i zadrža. Onda, tokom perioda monsuna, poštovani Punna ustali u praksi petsto nezaređenih sledbenika i petsto nezaređenih sledbenica, a on sam tokom tog period dostiže trovrsno istinsko znanje. I tokom istog tok kišnog perioda dostiže on konačno utrnuće.

Onda grupa monaha otide do Blaženog i reče mu: “Poštovani gospodine, sin dobre porodice (kulaputto) po imenu Punna, koji je primio kratku poduku od Blaženog, umro je. Kakvo je njegovo odredište? Šta je njegovo buduće boravište?”

“Monasi, sin dobre porodice po imenu Punna bio je mudar. On je vežbao u skladu sa Dhammom i nije me uznemiravao u pogledu Dhamme. Sin dobre porodice po imenu Punna dostigao je konačno utnuće.”


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ovaj monah se pojavljuje i u Punnovada sutti, MN 145. Prema komentaru za SN, bio je trgovac iz oblasti Sunaparanta, koji je nekim poslom došao u Savatthi. Kada je tu čuo Budu kako propoveda, odlučio je da postane monah. Međutim, okolina Savatthija mu nije odgovarala za meditativno vežbanje, te je želeo da se vrati u svoj rodni kraj i tamo vežba. Zato je pre odlaska otišao do Bude da mu ovaj da uputstva kako da vežba. Inače, oblast Sunaparanta nalazila se na zapadnoj obali Indije. Glavni grad bio joj je Supparaka, današnja Sopata, nedaleko od Mumbaija. [Natrag]