Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXV.97: Pamādavihārī sutta

Samyutta nikāya XXXV.97

Pamādavihārī sutta
Život u nemaru


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, podučiću vas o tome ko živi nemaran i o tome ko živi marljiv. Dobro slušajte…

A kako to, monasi, neko živi nemaran? Ako neko ne obuzdava oko, um postaje zaprljan među oblicima dostupnim oku. Ako je um zaprljan, nema radosti. Kad nema radosti, nema ni ushićenja. Kad nema ushićenja, nema ni spokojstva. A kad nema spokojstva, takav onda živi u patnji. Um onoga ko pati ne postaje skoncentrisan. Kad um nije skoncentrisan, pojave ne postaju vidljive. I pošto mu pojave ne bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi nemaran'.

Ako neko ne obuzdava uho, um postaje zaprljan među zvucima dostupnim uhu… Ako neko ne obuzdava um, um postaje zaprljan među mentalnim pojavama dostupnim umu… I pošto mu pojave ne bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi nemaran'.

Na taj način , monasi, neko živi nemaran.

A kako to, monasi, neko živi marljiv? Ako neko obuzdava oko, um ne postaje zaprljan među oblicima dostupnim oku. Ako um nije zaprljan, radost se rađa. Kad je neko obradovan, ushićenje se rađa. Kad je um nadahnut ushićenjem, telo postaje spokojno. A kad je neko spokojnog tela, takav doživljava sreću. Um onoga ko je srećan postaje skoncentrisan. Kad je um skoncentrisan, pojave postaju vidljive. I pošto mu pojave bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi marljiv'.

Ako neko obuzdava uho, um ne postaje zaprljan među zvucima dostupnim uhu… Ako neko obuzdava um, um ne postaje zaprljan među mentalnim pojavama dostupnim umu… I pošto mu pojave bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi marljiv'.

Na taj način, monasi, neko živi marljiv."