Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXV.99: Samādhi sutta

Samyutta nikāya XXXV.99

Samādhi sutta
Koncentracija


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, razvijajte koncentraciju. Skoncentrisani monah vidi stvari onakvima kakve one jesu. I šta on to vidi onakvim kakvo jeste?

On vidi onakvim kakvo jeste da 'Oko je prolazno'… 'Oblici su prolazni'… 'Svest o viđenom je prolazna'… 'Kontakt oka i objekta je prolazan'… 'Koji god osećaj da nastane na osnovu tog kontakta, bilo da je prijatan, neprijatan ili ni-prijatan-ni-neprijatan, on je takođe prolazan.' …

On vidi onakvim kakvo jeste da 'Uho je prolazno'… 'Nos je prolazan'… 'Jezik je prolazan'… 'Telo je prolazno'…

On vidi onakvim kakvo jeste da 'Um je prolazan'… 'Ideje su prolazne'… 'Svest je prolazna'… 'Kontakt uma i ideja je prolazan'… 'Koji god osećaj da nastane na osnovu tog kontakta, bilo da je prijatan, neprijatan ili ni-prijatan-ni-neprijatan, on je takođe prolazan. '

"Zato, monasi, razvijajte koncentraciju. Skoncentrisani monah vidi stvari onakvima kakve one jesu.