Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.10: Phassamulaka sutta

Samyutta nikaya XXXVI.10

Phassamulaka sutta
Ukorenjenost u čulnom utisku


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje, o monasi, ove tri vrste osećanja, ukorenjenih u čulnom utisku, prouzrokovanih čulnim utiskom: prijatna, bolna i neutralna osećanja.

Zavisno od čulnog utiska koji je moguće osetiti kao prijatan, nastaje prijatno osećanje. Kada taj čulni utisak koji je moguće osetiti kao prijatan prestane, onda senzacija nastala od njega [1] — odnosno prijatno osećanje nastalo zavisno od takvog čulnog utiska — takođe prestaje i smiruje se.

Zavisno od čulnog utiska koji je moguće osetiti kao neprijatan (neutralan), nastaje neprijatno (neutralno) osećanje. Kada taj čulni utisak koji je moguće osetiti kao neprijatan (neutralan) prestane, onda senzacija nastala od njega — odnosno neprijatno (neutralno) osećanje nastalo zavisno od takvog čulnog utiska — takođe prestaje i smiruje se.

Kao što se spajanjem i trljanjem dva drvena štapa dobija toplina i stvara vatra, a njihovim razdvajanjem i rastavljanjem toplina prestaje i nestaje, tako je takođe i sa ova tri osećanja koja su nastala na čulnom utisku, ukorenjena u čulnom utisku, prouzrokovana čulnim utiskom, zavisna od čulnog utiska: u zavisnosti od čulnog utiska određene vrste nastaje odgovarajuće osećanje; prestankom takvog čulnog utiska prestaje i odgovarajuće osećanje."


Beleška

[1] Tajjam vedayitam. [Natrag]

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".