Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.14: Agara sutta

Samyutta nikaya XXXVI.14

Agara sutta
U gostinskoj kući


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U gostinskoj kući, o monasi, ljudi sa istoka mogu da stanuju, ili ljudi sa zapada, severa ili juga. Ljudi iz ratničke kaste mogu da dođu i stanuju tu, kao i brahmani, ljudi iz srednja klasa i sluge.

Slično ovome, o monasi, nastaju u ovom telu različite vrste osećaja; nastaju prijatni osećaji, neprijatni osećaji i ni-prijatni-ni-neprijatni osećaji; svetovni osećaji koji su prijatni, bolni ili ni-prijatni-ni-neprijatni, kao i uzvišeni osećaji koji su prijatni, neprijatni ili ni-prijatni-ni-neprijatni.


Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".