Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.15: Pathama-ananda sutta

Samyutta nikāya XXXVI.15

Pathama-ānanda sutta
Govor Ānandi (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Onda poštovani Ānanda otide do Blaženoga, pokloni mu se, sede sa strane i reče: "Poštovani gospodine, šta je to osećaj? Šta je izvor osećaja, šta je prestanak osećaja? Šta je staza koja vodi ka njegovom prestanku? Šta je užitak u osećaju? Šta je opasnost? I šta je izbavljenje od njega?"

"Ānanda, ove tri vrste osećaja — prijatan, neprijatan i ni-prijatan-ni-neprijatan — se nazivaju osećajem. Sa nastankom kontakta nastaje i osećaj. Sa prestankom kontakta prestaje i osećaj. Ovaj plemeniti osmostruki put jeste staza koja vodi do prestanka osećaja; a to je ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. Zadovoljstvi i radost koji nastaju na osnovu osećaja: to je zadovoljstvo u osećaju. Taj osećaj je prolazan, te zato bolan i podložan promeni: to je opasnost u osećaju. Uklanjanje i napuštanje želje i požude za osećajem: to je izbavljenje od njega.

Dalje sam, Ānanda, podučavao, postepenom prestanku (nirodho) uslovljenih fenomena (sankhāra). U onome ko je postigao prvi stepen meditativnog zadubljenja (jhāna), govor je utihnuo. Postižući drugo zadubljenje, razmišljanje i razmišljanje su prestali. Dosežući treće zadubljenje, radost je prestala. Dosežući četvrto zadubljenje udisanje i izdisanje su prestali. Dosežući područje prostorne neograničenosti, opažanje oblika (materije) je prestalo. Postižući područje neograničene svesti, opažanje područja neograničenog prostora je prestalo. Dosežući područje ničega, opažanje područja neograničene svesti je prestalo. Dosežući područje ni-opažanja-ni-neopažanja, opažanje područja ničega je prestalo. Postigavši prestanak opažanja i osećanja, opažanje i osećanja su nestali. U monahu slobodnom od nečistoće pohlepa, mržnja i zabluda su utihnuli.

Dalje sam, Ānanda, podučavao postepenom smirivanju (vūpasama) uslovljenih fenomena (sankhāra). U onome ko je dosegao prvo meditativno zadubljenje, govor se smirio. Dosegavši drugo zadubljenje, zamišljanje i razmišljanje su smireni… Dosegavši prestanak opažanja i osećanja, opažanje i osećaji su smireni. U monahu slobodnom od nečistoće, pohlepa je smirena,
mržnja je smirena, zabluda je smirena. Postoje, monaše, ovih šest stišavanja (passaddhi).
U onome ko je postigao prvo zadubljenje, govor je utihnuo. Postižući drugo zadubljenje, zamišljanje i razmišaljanje su utihnuli. Postižući treće zadubljenje, radost je utihnula. Dosegnuvši četvrto zadubljenje, udisanje i izdisanje su utihnuli. Postigavši prestanak opažanja i osećanja, opažanje i osećanja su utihnuli. U monahu oslobođenom od nečistoća, pohlepa je utihnula, mržnja je utihnula, zabluda je utihnula.


Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećanja".