Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.9: Anicca sutta

Samyutta nikaya XXXVI.9

Anićća sutta
Prolaznost


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Tri vrste osećanja, o monasi, su prolazna, sastavljena od više faktora, nastala od nekog uzroka, podložna propadanju, nestajanju, laganom iščeznuću, utrnuću — to su prijatno osećanje, bolno osećanje i neutralno osećanje.


Beleška

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".