Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Kako krotiti divljeg slona
i druge avanture sa svesnošću

Jan Chozen Bays


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


27
KOMIČAN HOD

Vežba: Nekoliko puta na dan, naročito onda kada stanje tvog uma nije najbolje, probaj neku vrstu komičnog hoda. Najlakši načini su sledeći: hodaš unazad, gegaš se ili skakućeš na jednoj nozi. Posmatraj šta se događa sa stanjem tvog uma ili raspoloženjem dok hodaš na komičan način.

PODSEĆANJE
Zalepi komadić trake u boji na vrh cipele. Kada ga primetiš, oceni svoje raspoloženje na skali od 1 do 10 (1 je “očajno”, a 10 “vrlo srećno”). Onda nakratko komično hodaj i ponovi procenu. Uočavaš li neku promenu?

Ako ti treba inspiracija, potraži na Jutjubu ili nekom drugom sajtu skeč Monti Python grupe “Ministarstvo za komičan hod” (The Ministry of Silly Walks).

OTKRIĆA
Ovaj zadatak inspirisan je upravo time. Pošto smo odgledali tu epizodu, ludirali smo se unaokolo, pronalazeći nove načine hodanja. Tako smo otkrili da je komičan hod najbrži način da promenimo svoje raspoloženje, kao i onih koji nas gledaju. Vidite šta se dešava sa vašom decom kada su razdražljiva!

Sposobnost da promenimo stanje uma koji naginje ka negativnom ili depresivnom jeste jedna važna veština. Sve dok nismo vični da promenimo stanje uma koristeći sam um, često moramo da u pomoć prizovemo telo. Komičan hod deluje zato što, kao što mi u zenu kažemo, telo i um nisu dve odvojene stvari.

DUBLJE LEKCIJE
U promeni svojih negativnih emocija ne možemo zavisiti od drugih ljudi ili od stvari koje su izvan nas. Zašto? Prvo, zato što druga osoba nikada ne može do kraja da oseti ili zna stanje našeg srca. Sem toga, ljudi su ono što je on nazivao „uslovljena stvar“. To znači da su oni privremeni, promeniće se, nestati ili umreti. I na kraju, ne mogu nam biti na raspolaganju sve vreme, kao kada nas uhvati panika tokom ispita ili kada smo deprimirani posle neprijatnog intervjua za posao.

Buda je savetovao svojim učenicima: „Budi sami sebi svetlo“. To znači da možemo naučiti da upalimo blistavo svetlo svog probuđenog uma i iskoristimo ga kako bismo na objektivan način šta se odigrava unutar te mašinerije koju zovemo sopstvo. Uz pomoć te jasne svetlosti možemo uočiti kada i na koji način naše malo sopstvo ne funkcioniše na najbolji način i možemo naučiti kako da to popravimo.

Kada naučimo kako da u sebi promenimo neko štetno raspoloženje, umesto da ostanemo žrtvom naših stalno promenljivih emocija i misli, postajemo ono što se u zenu naziva „gospodar ili gospodarica kuće“. Kroz marljivo vežbanje stičemo pouzdanje u sopstvenu sposobnost da menjamo misli i raspoloženja u skladu sa svakom situacijom u kojoj se nađemo. Time un ma strah od toga da budemo ljudsko biće u sred neprekidne i nepredvidive promene počinje lagano da iščezava. Spremni smo da iskusimo istinsko oslobođenje – oslobođenje od tiranije svog uma i njegovih stalno menjajućih emocija.

Obavljajući taj zadatak, stalno smo podsećani da sebe ne uzimamo preozbiljno. Komično hodanje okreće naš um dalje od preokupiranosti sobom i svojim problemima, menja našu perspektivu. Japanski budistički učitelj Šonin je rekao da smo mi ljudi „glupa i neuka bića“. Kada sebi priznamo tu svoju glupost, kada smo čak spremni da budemo glupi, otvaraju se mnoge mogućnosti.

Zaključak: Možemo naučiti da sami menjamo svoja razorna raspoloženja, bez ikakve dodatne opreme ili troškova. Kao i sa svakom drugom veštinom, potrebno je vreme i mnogo vežbanja.