Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Kako krotiti divljeg slona
i druge avanture sa svesnošću

Jan Chozen Bays

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ljudi mi često kažu: “Voleo bih da meditiram, ali sam toliko zauzet da mislim da nemam vremena za to”.

Većina ljudi o meditaciji svesnosti razmišlja kao o nečemu što treba ugurati u ionako pretrpan dnevni raspored, u kojem su već posao, odgajanje dece, briga oko kuće itd. U stvari, načiniti meditaciju svesnosti delom svog života je više nalik onoj igri gde povezujete tačke označene brojevima ili bojite polja unutar crteža označena takođe brojevima. Sećate li se tih crteža gde svako malo polje u sebi sadrži broj, koji vam kaže kojom bojom da ga obojite? Kako bojite sva braon polja, zatim zelena i plava, divna slika počinje da izranja.

Vežbanje svesnosti je isto takvo. Počnete jednim malim delom svog života, na primer načinom na koji se javljate na telefon. Svaki put kad telefon zazvoni, zastanete da tri puta lagano i duboko udahnete, a tek potom se javljate. Radite to nekih nedelju dana, sve dok ne postane navika. Tada dodate novu vežbu svesnosti, kao što je svesno jedenje. I kada je ovaj način prisutnosti integrisan u vaš život, dodajete sledeću. Postepeno ste prisutni i svesni sve više trenutaka tokom dana. I jedan prijatan osećaj probuđenog života počinje da se formira u vama.

Vežbe u ovoj knjizi ukazuju na mnoga polja vašeg života koja možete početi da ispunjavate živim bojama jedne tople svesnosti. Ja sam učiteljica meditacije i živim u zen manastiru u Oregonu. Takođe sam dečiji lekar, žena, majka i baka, tako da dobro razumem kako stresan i zahtevan svakodnevni život može biti. Zato sam razvila mnoge od ovih vežbi kao pomoć da budem svesnija, srećnija i lakše plovim unutar toka života sa nizom obaveza. Ovu zbirku nudim svakome ko želi da postane prisutniji i uživa u malim stvarima u svom životu. Ne morate ići na meditativna povlačenja od mesec dana ili se preseliti u manastir kako biste obnovili mir i balans u životu. Oni su već u vama. Malo-pomalo, svakodnevne vežbe svesnosti pomoći će vam da otkrijete zadovoljstvo i ispunjenost upravo u životu koji sada živite.

Šta je meditacija svesnosti i zašto je ona važna?

Poslednjih godina interes za meditaciju svesnosti je rastao neverovatnom brzinom među istraživačima, psiholozima, lekarima, pedagozima i običnim ljudima. Sada već postoji veliki broj naučnih studija koje ukazuju na koristi koje svesnost ima za mentalno i fizičko zdravlje. Ali šta je to uopšte “meditacija svesnosti”?

Ovo je definicija koju volim da koristim:

Meditacija svesnosti je namerno usmeravanje pažnje na ono što se događa oko vas i u vama – u telu, srcu i umu. Ona je prisutnost bez kritikovanja ili ocenjivanja.

Ponekad smo potpuno svesni, a ponekad i nismo. Dobar primer je obraćanje pažnje na ruke za volanom vašeg vozila. Sećate li se kad ste učili da vozite, kako su kola krivudala putem, dok su vaše ruke nespretno trzale volan tamo-amo, ispravljajući pravac kojim idu kola? Bili ste sasvim budni, potpuno fokusirani na mehaniku vožnje. Posle nekog vremena, ruke su naučile da usmeravaju volan, čineći blage i automatske pokrete. Sada ste bili u stanju da kola održavate na pravcu, a da ne obraćate bilo kakvu pažnju na ruke. Mogli ste da vozite, pričate, jedete i slušate radio, sve u isto vreme.

Tako je nastao osećaj koji svi imamo, da smo na “automatskom pilotu”.