Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Dhamma

Nema Ađan Čaa

Antologija citata


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


4. Dhamma

17. Šta je Dhamma? A šta nije?

18. Kako nas Dhamma podučava ispravnom načinu života? Ona nam pokazuje kako da živimo. I to na najrazličitije načine — na stenju, drveću ili pravo pred našim nosom. To je podučavanje, ali bez reči. Zato stišaj um, srce, i uči da posmatraš. Videćeš kako se čitava Dhamma otkriva sama od sebe, ovde i sada. A u koje drugo vreme i na kojem drugom mestu bi to moglo da se dogodi?

19. Prvo Dhammu razumevaš mislima. Ako počneš da je razumeš, počinješ i da je praktikuješ. A ako je praktikuješ, počinješ i da je vidiš. A ako je vidiš i sam postaje Dhamma i osvaja te radost Bude.

20. Dhammu treba da pronađeš u sopstvenom srcu, uviđajući ono što je istinito i ono što nije, ono što je uravnoteženo i ono što nije.

21. Postoji samo jedna prava magija, magija Dhamme. Svaka druga magija je poput trika sa kartama. Odvlači nas od suštine: našeg odnosa prema životu ljudskog bića, rođenju, smrti i slobodi.

22. Šta god da radiš, načini od toga Dhammu. Ako se ne osećaš dobro, zaviri unutra, u samoga sebe. Ako znaš da što to radiš nije dobro, a ipak to činiš, onda je to prljanje uma.

23. Teško je naći one koji slušaju o Dhammi, pamte Dhammu i praktikuju je, one koji dosegnu Dhammu i vide je.

24. Ukoliko posedujemo svesnost, sve postaje Dhamma . Kad vidimo životinje da beže od opasnosti, one su poput nas. One beže od patnje i trče ka sreći. One takođe poseduju strah. Boje se za svoj život baš kao i mi. Ako gledamo u skladu sa istinom, vidimo da nema nikakve razlike između ljudskih bića i životinja. Svi smo mi saputnici na putu rađanja, starosti, bolesti i smrti.

25. Bez obzira na vreme i mesto, praktikovanje Dhamme biva zaokruženo na mestu na kojem ne postoji ništa. To je mesto predaje, praznine, odlaganja tereta. To je kraj.

26. Dhamma nije daleko od nas. Dhamma nema veze sa anđelima na nebu ili sa nečim sličnim. Ona ima veze sa nama, sa onim što radimo upravo u ovom trenutku. Posmatraj samog sebe. Ponekad patnja, ponekad udobrnost, ponekad bol… to je Dhamma. Vidiš li to? To znati jeste Dhamma; moraš da čitaš svoja iskustva.

27. Buda nas je pozivao da dođemo u kontakt sa Dhammom, ali ljudi dolaze u kontakt jedino sa rečima, knjigama i svetim tekstovima. To je kontakt sa nečim "o" Dhammi, a ne kontakt sa "pravom" Dhammom kako ju je podučavao veliki učitelj. Kako ljudi mogu reći da vežbaju ispravno i valjano ako čine samo to. Oni su zalutali.

28. Kada slušaš Dhammu mora otvoriti svoje srce i usredsrediti se. Ne pokušavaj da akumuliraš ono što si čuo ili da se upinješ da to što si čuo memorišeš. Pusti jednostavno da Dhamma, otkrivajući se, utiče u tvoje srce, ostani neprekidno otvoren za taj tok u sadašnjem trenutku. Ono što je spremno da bude zadržano ostaje, to se događa samo od sebe, ne na osnovu tvoje odluke.

29. Kada govoriš o Dhammi ne smeš sebe da siliš. To treba da se odvija samo od sebe, da teče spontano, počev od sadašnjeg trenutka i okolnosti. Ljudi imaju različite nivoe prijemčivosti i kada si na njihom nivou onda Dhamma potekne, to se jednostavno dogodi. Buda je imao sposobnost da pronikne u temperamente ljudi i sposobnosti primanja. On je koristio upravo taj metod spontanog podučavanja. Nije on posedovao bilo kakvu naročitu, nadljudsku moć podučavanja, već je pre bio osetljiv za duhovne potrebe ljudi koji su mu dolazili i u skladu sa tim potrebama ih je i podučavao.