Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Kamma

Nema Ađan Čaa

Antologija citata


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


7. Kamma

53. Kad oni koji ne razumeju Dhammu postupaju pogrešno, osvrću se oko sebe da vide da ih slučajno neko ne gleda. Ali naša kamma nas uvek posmatra. Mi od tog posmatranja nemamo gde da umaknemo.

54. Dobro delo donosi dobar rezultat, a loše delo loš. Ne očekuj da bogovi rade posao za tebe, da te štite anđeli i božanski zaštitnici, da ti sreću donose povoljni dani. Te stvari su obmana. Ne veruj u njih. Ako veruješ u njih, patićeš. Stalno ćeš iščekivati povoljan dan, povoljan mesec, povoljnu godinu, anđele i božanstva. Na taj način samo patiš. Pogledaj sopstvene postupke i reči, sopstvenu kammu. Čineći dobro nasleđuješ dobrotu, čineći zlo nasleđuješ zlo.

55. Kroz ispravnu praksu daješ priliku staroj kammi da se potroši. Znajući kako stvari dolaze i prolaze, možeš samo biti svestan i dopustiti im da odu svojim putem. To je kao da imaš dva drveta: ako jedno đubriš i zalivaš, a o drugome uopšte ne brineš, nema sumnje koje će bujati, a koje će se osušiti.

56. Neki od vas prešli ste hiljade kilometara, došli ste iz Evrope i Amerike i drugih dalekih mesta, da biste slušali Dhammu ovde u Nong Pah Pong manastiru. Zanimljivo je pomisliti kako ste putovali izdaleka, uprkos mnogim poteškoćama, da biste stigli baš ovde. A onda pogledamo neke ljude koji žive sasvim blizu ovoga manastira, a tek treba da prođu njegova vrata. To te podstakne da jos više ceniš svoju dobru kammu, zar ne?

57. Kad uradiš nešto loše ne postoji nijedno mesto na kojem možeš da se sakriješ. Čak i ako te drugi ne vide, vidiš sam sebe. Čak i ako se sakriješ u duboku rupu, ipak ćeš sebe pronaći tamo. Nema načina da počiniš nesto loše i izvučeš se. Na isti način, zašto ne bi video sopstvenu čistotu? Zaista, ti sve vidiš – smirenost, uznemirenost, oslobađanje, vezanost, sve vidiš sam za sebe.