Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Nema Ađan Čaa

Antologija citata


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


6. Prolaznost

45. Stanja postoje kroz promenu. A to ne možeš promeniti. Razmisli, možeš li da izdahneš a da pre toga ne udahneš. Da li bi ti se to činilo normalnim? Ili, možeš li samo da izdišeš? Mi želimo da stvari budu trajne, ali to ne može biti. To je nemoguće.

46. Ako znaš da su sve stvari prolazne, celokupno tvoje razmišljanje će se lagano pojednostaviti i neće biti potrebe da suviše razmišljaš. Kad god nešto nastane ili nestane, sve što će trebati da kažeš je: "Ah, opet!" Samo to.

47. Svaki govor koji ignoriše prolaznost nije govor mudraca.

48. Ako zaista jasno vidiš prolaznost, videćeš i ono što je neprolazno. A neprolazna je činjenica da stvari moraju biti prolazne i da ne mogu biti drugačije. Razumeš li? Razumevajući samo toliko malo, možeš da razumeš Budu, možeš na pravi način da mu odaš poštovanje.

49. Ako tvoj um pokušava da ti kaže kako je već dostigao stupanj sotapanne, otidi i pokloni se sotapanni  I on sam će ti reći da je sve prolazno. Ako sretneš sakadagamija, stani i pokloni mu se. Kada te vidi, jednostavno će reći: "Ništa nije večno!" Ako je u blizini anagami, idi i pokloni mu se. Reći će ti samo jednu stvar: "Prolaznost!" Čak i ako sretneš arahanta, stani i pokloni mu se. On će ti reći još odlučnije: "Stvari su još nestalnije!" Čućeš reči plemenitih: "Sve je prolazno. Ne vezuj se za bilo šta!"

50. Nekada sam odlazio da posetim sveta mesta i hramove. Na nekim mestima zidovi su im bili napukli. Ponekad bi neki od mojih prijatelja uzviknuo: "Kakva sramota? Zidovi su popucali." Odgovorio bih mu: "Da nisu popucali ne bi postojao ni Buda, ni Dhamma. Oni su takvi zato što je to u savršenom skladu sa Budinim učenjem."

51. Sva stanja samo slede svoj prirodni put. Možemo mi da plačemo ili da se radujemo tome, ali ona samo slede svoj prirodni put. I nema tog naučnog znanja koje može sprečiti prirodan tok stvari. Možeš otići kod zubara da ti pregleda zube, ali čak ako ih i popravi, ti zubi će slediti svoj prirodan put. Na kraju isti taj zubar ima isti problem sa svojim zubima. Sve na kraju propadne.

52. Šta možemo smatrati izvesnim? Ništa! Ne postoji ništa, samo osećanja. Patnja se javi, traje, zatim prođe. Onda sreća zameni patnju — i ništa drugo. Ničeg nema izvan toga. Ali mi smo zaslepljeni ljudi koji jure i hvataju se za osećanja, bez prestanka. Ali ta osećanja nisu stvarna, jedino promena.