Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Plemeniti osmostruki put

Put do okončanja patnje


Bhikkhu Bodhi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


PREDGOVOR

Suština Budinog učenja može se sumirati u dva principa: četiri plemenite istine i plemeniti osmostruki put. Prvi princip obuhvata teoriju i prvenstvena reakcija koju on izaziva jeste razumevanje; drugi obuhvata praksu, u najširem smislu te reči, i pre svega poziva na vežbanje. Unutar strukture učenja ova dva principa povezana su u jednu neraskidivu celinu koja se naziva Dhamma-Vinaya, učenje-i-praksa ili, ukratko, Dhamma. Unutrašnje jedinstvo Dhamme garantuje činjenica da poslednja od četiri plemenite istine, istina o putu, jeste plemeniti osmostruki put, dok prvi član plemenitog osmostrukog puta, ispravno razumevanje, predstavlja zapravo razumevanje četiri plemenite istine. Tako ova dva principa prodiru i uključuju jedan drugog, jer formula četiri plemenite istine sadrži osmostruki put i plemeniti osmostruki put sadrži četiri istine.

Imajući u vidu ovo integralno jedinstvo, bilo bi besmisleno postaviti pitanje koji od ova dva vida Dhamme ima veću vrednost, teorija ili praksa. Ali ako ipak rizikujemo da postavimo takvo jedno pitanje, odgovor bi bio u korist prakse. Praksa polaže pravo prvenstva zato što je upravo ona to što čitavo učenje čini živim. Praksa prevodi Dhammu iz zbirke apstraktnih formula u jedno neprekidno otkrivanje istine. Ona obezbeđuje otklon od problema patnje sa kojim učenje počinje. I isto tako cilj toga učenja, oslobađanje od patnje, čini ostvarljivim za nas u sopstvenom iskustvu, gde jedino ona dobija svoje autentično značenje.

Sleđenje plemenite osmostruke staze jeste stvar prakse, pre nego intelektualnog znanja, ali da bismo se na pravi nači kretali stazom, nju na pravi način treba razumeti. Zapravo, ispravno razumevanje staze je samo po sebi deo prakse. Ono je prvi deo puta, glasnik i vodič za ostatak puta. I tako iako nam početni entuzijazam može sugerisati da zadatak intelektualnog shvatanja možemo odložiti na stranu kao puko skretanje sa puta, zrelo razmatranje otkriva nam da je ono zapravo od suštinske važnosti za uspeh naše prakse.

Knjiga koja je pred vama ima za cilj da doprinese ispravnom razumevanju plemenite osmostruke staze kroz istraživanje njenih osam članova i komponenti koje tačno određuju šta svaki od njih u sebe uključuje. Pokušao sam da budem sažet, koristeći kao okvir za izlaganje Budine sopstvene reči kada je objašnjavao članove staze, onako kako je to u Sutta pitaki pali kanona. Da bih pomogao čitaocu koji nema pristup primarnim izvorima čak ni u prevodu, trudio sam se da ograničim svoj izbor citata što je moguće više (ali ne potpuno) na one koji se mogu naći u klasičnoj antologiji poštovanog Nyanatiloke The Word of the Buddha . U nekim slučajevima odlomci uzeti iz te knjižice su ponešto modifikovani, kako bi ih uskladio sa prevodom koji se meni čini preciznijim. Kako bih još više istakao značenje ponekad sam se koristio i komentarima; naročito u mom razmatranju o koncentraciji i mudrosti (poglavlja VII i VIII) sam veoma mnogo koristio Visuddhimagu (put pročišćenja), obimno enciklopedijsko delo koje sistematizuje praksu na detaljan i sveobuhvatan način. Ograničenost prostora nije mi dozvolila da detaljnije obradim svaki član. Da bih ovo nadoknadio uključio sam listu preporučene literature na kraju, koja čitaocu može obezbediti detaljnija objašnjenja pojedinih članova puta. Ukoliko pak neko ima nameru da se potpuno posveti praktikovanju puta, međutim, naročito na njegovim naprednijim stupnjevima koncentracije i uvida, bilo bi izuzetno korisno da dođe u kontakt sa kvalifikovanim učiteljem.


Skraćenice

Tekstualne reference skraćene su na sledeći način:

DN… Digha nikāya (broj sutte)
MN… Mađđhima nikāya (broj sutte)
SN… Samyutta nikāya (poglavlje i broj sutte)
AN… Anguttara nikāya (brojana zbirka i broj sutte)
Dhp… Dhammapada (stih)
Vism… Visuddhimagga
Citati iz Visuddhimagge su označeni poglavljem i brojem odeljka u prevodu Bhikkhu Ñãnamolija (The Path of Purification, BPS, izd. 1975, 1991)

———————————

Sadržaj

Put do okončanja patnje
Ispravno razumevanje
Ispravna namera
Ispravan govor, delovanje i življenje
Ispravan napor
Ispravna svesnost
Ispravna koncentracija
Razvijanje mudrosti
Epilog