Theravāda budističko društvo

Mahasi Sayadaw: Karma u budizmu

Karma u budizmu

Mahasi Sayadaw

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme