Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Šravasti Dhammika

Buda kao logo


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Pre nekoliko meseci pozvala me je telefonom jedna Amerikanka koja se poslom našla u Singapuru. Naš razgovor je tekao otprilike ovako.

Ona: Dobro jutro. Nazvala sam Vas da dobijem neke informacije o budizmu (veselim glasom).

Ja: Da. Kako mogu da vam pomognem?

Ona: Pokrećemo novu kolekciju odeće, majice i slično. A logo čitave kolekcije bi bio Buda koji drži šolju čaja. Sigurna sam da za budiste to neće biti uvredljivo. Šta Vi o tome mislite?

Ja: Slika Bude koji drži šolju čaja?

Ona: Tako je.

Ja: Kao slika na majici?

Ona, Da, upravo tako.

Ja: Vidite, ja sam samo običan monah, tako da bi bilo dobro da mi objasnite. Kakva je veza Bude i te odeće? I zašto šolja čaja?

Ona: Pa, znate. Buda se povezuje sa, znate, duhovnošću, beskrajnim i tako dalje. A šolja čaja sugeriše, znate, opuštenost, lakoću, znate…

Ja. Hmmm. U stvari ne znam. Ali Vi želite moje mišljenje o tome. Je li tako?

Ona: Da.

Ja: Pa, ne mislim da je to jako uvredljivo, niti mislim da će prosečni budisti biti time povređeni. Ne verujem ni da Vam kamenicama lupati prozore, pretiti smrću ili spaliti Vam fabriku. Ali mislim da takav logo nipodaštava budizam i verujem da bi se većina budista složila sa mnom u tome. Verovatno bi pre bili tužni nego ljuti da se jedna slika koja je posebno značajna za njih koristi na tako neozbiljan način. I da se koristi u komercijalne svrhe.

Ona: Ali i ja sam budistkinja. I nikada ne bih omalovažila Budu.

Ja: Vi ste budistkinja?

Ona: Apsolutno! Ja poštujem Budu i budizam (odbrambenim tonom).

Ja: Šta su to četiri plemenite istine?

Ona: Hm… ovaj… kako da kažem… Četiri plemenite istine!? (vrlo zbunjenim tonom)

Ja: Da, četiri plemenite istine. Šta su to četiri plemenite istine?

Ona: Ovaj… D… D… Dalka?

Ja: Hm. Grešim li ako pretpostavim da pokušavate da pročitate sa ekrana pred sobom?

Ona: Ovo mi se čini kao neko ispitivanje (pomalo iritirano).

Ja: Pa, rekli ste mi da ste budistkinja. Postavio sam Vam sasvim jednostavno pitanje o Budinom učenju i ne znate da odgovorite. Pravi izgovor je dukkha. Pretpostavljam da slično mnogim drugim ljudima i Vi brkate „poštovanje“ prema budizmu sa sviđanjem na distanci, dok u stvari o njemu jako malo znate i ne praktikujete one njegove delove koji Vam se ne dopadaju.

Ona: Ne! Ja zaista poštujem budizam.

Ja: Onda, da se vratimo vašem pitanju. Zatražili ste moje mišljenje o tom logou i rekao sam Vam šta mislim. Smatram da se time potcenjuje i omalovažava jedan plemeniti čovek i njegova plemenita filozofija života, tako da bih Vaš izbor okarakterisao kao prilično nesrećan. Koristiti svete simbole za komercijalne svrhe mi izgleda vrlo bezosećajno u odnosu na druge i neprikladno. To bi bilo isto kao kada biste uzeli Budinu statuu, probušili mu rupu na glavi i tu stavili sijalicu za stonu lampu. To bi bilo sve što imam da kažem.

Ona: E pa baš Vam hvala (iritiranim glasom).

Ja: Želim Vam sve najbolje.