Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Buda nije otišao na nebo

Šravasti Dhammika

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Sankassa (na sanskritu Sankasya) bio je grad na zapadnoj granici Srednje zemlje. Legenda kaže da je Buda sišao sa Tavatimsa raja upravo na ovom mestu, pošto je tamo proveo tri meseca i podučavao abhiddhammi svoju majku, koja se posle smrti tamo ponovo rodila. Navodno, u trenutku silaska, pojavilo se na nebu troje merdevina – zlatne sa desne strane za boga Sakku, srebrne sa leve za Bramu i od dragulja u sredini za Budu. Neke verzije legende kažu da je Brama držao suncobran iznad Budine glave, dok je ovaj silazio.

Zaista ne iznenađuje da se takozvano čudo iz Sankasse ne pominje bilo gde u Tipitaki. Sam grad je pomenut tek dvaput, a Buda ga je posetio samo jednom i to usput na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja (Vin. II,299; III,11). Sem što je sama po sebi neverovatna, Sankassa legenda protivreči i Budinoj zabrani javnog prikazivanja psihičkih moći ili sposobnosti da se čine čuda (Vin. II,110-111). Takođe, u tekstovima se nigde ne pominje Budin misteriozni nestanak tokom tri meseca. Povezivanje ove legende sa abhidhammom jeste ključ njezinog porekla i razlog nastanka. Naime, vrlo je upadljivo nepominjanje abhidhamme u Budinim govorima. Ona se ne pominje kao jedna od devet grana Budinog učenja (navanga, AN IV.102), a u opisu prvog budističkog sabora se govori o recitovanju monaških pravila, vinaya, i govora, sutta, ali nema ni reči o abhidhammi (Vin. II,285).

Kako se abhidhamma književnost razvijala u vekovima posle Budine smrti i kako su pojedine knjige Abhidhamma pitake bile sastavljane, rastao je pritisak da se i one smatraju kanonskim i uključe u Tipitaku. Kada se to na kraju i dogodilo, bilo je neophodno sačiniti nekakvo objašnjenje njihovog nastanka i tako je nastala legenda o Budi koji odlazi na nebo da bi podučavao abhidhammu. Zanimljiva je činjenica da se ova legenda ne pominje ni u samoj Abhidhamma pitaki, već jedino u znatno kasnijim komentarima. Ovo ukazuje da je ona smatrana samo „narodnim“ predanjem u vreme kad je Abhidhamma pitaka uključena u Kanon i postala „službena verzija“ tek mnogo kasnije. Kralj Ašoka podigao je veliki stub u Sankassi, čiji se delovi mogu videti i dan danas. Nema, međutim, dokaza da je taj stub podignut u znak sećanja na ovu legendu, koja verovatno nije ni postojala u to vreme. Najraniji trag legende o Sankassi jeste jedna skulptura u Sančiju, koja potiče iz otprilike I veka pre naše ere. Na slici koja je ovde data smo Virađ i ja ispred ostataka Ašokinog stuba u Sankassi.