Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ko su bili Sakyani?

Šravasti Dhammika


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Tectona grandisSakya, ponekad takođe Sakka, ime je oblasti, ali isto tako i plemena koje je živelo na toj teritoriji u podnožju Himalaja. Buda je bio Sakyanin. Sakya je bila državica smeštena između mnogo većeg kraljevstva Kosala i plemenskog saveza Vađđi, na teritoriji koja danas odgovara severoistočnom delu indijske države Uttar Pradesh. Prema legendi, Sakyani su ime uzeli prema sakka drvetu, Tectona grandis (na slici), što je indijska tikovina  (D.I,93). Vodili su poreklo od drevne Adićća loze i pripadali ratničkoj kasti, poznatoj po svojoj gordosti i impulsivnosti, dok su ih susedi smatrali nedovoljno kultivisanima (D.I,90; II,165; Sn.423). Tako se pominje grupa Sakya mladića, koji za sebe kažu: „Mi Sakyanimo smo ponositi“ (Vin.II,183), a Upāli o njima kažu da su „divlji ljudi“ (Vin.II,182). Sam Buda je svoje saplemenike opisao kao “obdarene bogatstvom i energijom” (dhanaviriyena sampanno, Sn.422).

Iako formalno nezavisni, Sakyani su bili pod uticajem svojih istočnih suseda. U Tipitaki se kaže: „Sakyani su vazali kralja Kosale, služe mu ponizno i klanjaju mu se, čine ono što od njih zatraži i donose mu darove“ (D.III,83). Pri kraju Budinog života ova de jure nezavisnost bila je okončana, kada je Sakya teritoriju napala i osvojila vojska Kosale. Čak i pre toga Buda je svoju domovinu opisivao tako da ona pripada kralju Kosale (Sn.422).

Legenda kaže da je Budin otac Suddhodana bio Sakyanski kralj, iako je mnogo verovatnije da je bio neka vrsta izbornog kneza. Jedini sakyanski vladar koji se pominje jeste Bhaddiya, koji se označava kao Sakyarāđā. Kada mu je sugerisano da bi trebalo da se pridruži svojim prijateljima i postane monah, rekao je „čekajte dok kraljevstvo ne predam u ruke svojim sinovima  i braći“ (Vin.II,182).

Buda je jednom savetovao monasima da, ako ih pitaju čiju filozofiju slede ili kojeg učitelja priznaju, kažu da su oni „izdanci Sakyanina“ (D.III,84), to jest Bude.

I u današnjem Nepalu postoji zajednica po imenu Sakya, čiji članovi tvrde da su direktni potomci ovog drevnog naroda, mada istoričari ne nalaze mnogo dokaza za takvu jednu tvrdnju.