Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Šravasti Dhammika

Održavajte balans u sebi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Balans (samatta ili samata) jeste situacija u kojoj određene stvari postoje u podjednakoj ili uzajamno povoljnoj količini. Imati jednu vrlinu koja će biti protivteža drugoj predstavlja ključni elemenat razvoja zdrave duhovne prakse koja ima budućnost. Buda je izričito preporučivao održavanje balansa između vere i mudrosti, između napora i koncentracije. Vera otvara naš um za mogućnosti koje ne možemo neposredno doživeti ili razumeti. Ali ako vera ne ide ruku pod ruku sa zdravim skepticizmom, ona može odvesti u potpuno pogrešnom pravcu. Buddhaghosa je rekao: „Ko je jak u veri, ali slab u mudrosti poseduje nekritičko i neutemeljeno samopouzdanje. Ko je snažan u mudrosti, ali slab u veri priklanja se domišljanju i teško ga je isceliti baš kao i onog čija je bolest izazvana lekom. Kad je to dvoje u ravnoteži, imamo poverenje samo tamo gde ima i osnove za to“ (Vis. 129). Međutim, balans ima svoje mesto i u drugim vidovima budističkog života. Tako je neophodan balans između druženja i samoće, studiranja i meditacije, ozbiljnosti i veselosti, brige za sebe i brige za druge itd.

Jednom je monah po imenu Sona praktikovao meditaciju u hodu sa takvom istrajnošću da su tabani počeli da mu krvare. Buda je dočuo za to i upitao Sonu: "Sona, dok si bio domaćin, jesi li bio vešt u sviranju na sitaru?" — "Da, gospodine." — "A šta misliš: kad su žice na sitaru bile suviše zategnute ili suviše labave, je li tvoja muzika bila prijatna?" — "Ne, gospodine" — "A šta misliš: kad žice na sitaru nisu bile ni suviše zategnute, ni suviše labave, već naštimovane po meri, je li tvoja muzika bila prijatna?" — "Jeste, gospodine" — "Na isti način, Sona, prevelik napor rađa uznemirenost, preslab napor rađa lenjost. Zato bi trebalo da odrediš pravu meru svog napora, zatim da podesiš svoje duhovne sposobnosti u skladu sa njim i onda ćeš postići svoj cilj."  (AN VI.55)