Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pogrešno citiranje Bude

Šravasti Dhammika

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Već posle malo krstarenja internetom postaje vam jasno koliko mnogo dezinformacija ima o budizmu. Na nebudističkim sajtovima sa viđao da se probuđenje opisuje kao „visoko stanje božanske svesti“, sam Buda se naziva „Nepalcem“, a probuđenje je navodno doživeo sedeći pod drvetom banjana. Na jednom sajtu stoji slika bramana sa potpisom „budistički monah“. I sve to je naravno uz već uobičajene besmislice da je budizam ogranak/nastao iz/isto što i hinduizam, d aje cilj budizma da uništi ego, kao i da Buda je Buda zapravo verovao u Boga, ali je shvatio da Božansko ne može biti opisano pukim rećima… zev, zeeev!

Još jedna široko raširena forma dezinformacija jeste pripisivanje Budi stvari koje on nikada nije izjavio. Ovakvih sumnjivih citata sam na internetu za samo posla sata ulovio tušta i tma. Navodno, Buda je rekao: „Ne to, ne to!“ (u stvari citat iz Upanišada); „Pogledaj u sebe. Ti jesi Buda“ (zapravo zapisala stara krivotvoriteljka Madam Blavatski) i „Zaštiti Zemlju i budi dobar prema svim živim bićima“ (baš relaksira kad znate da je Buda u stvari bio politički korektan zeleni). Jedan od sajtova po imenom „Večni citati“ ima čak dvadesetak „izreka“ Budinih, od kojih je nekoliko autentičnih, ali većina lažni. Jedan od njih, „Tvoj zadatak je da otkriješ svoj svet i onda da mu se svim srcem predaš“ čini jadnog starog Budu da izgleda kao preteča Normana Vincenta Peela. A šta kažete na ovaj? „Jedinstvo se može manifestovati jedino Binarnim. Samo jedinstvo i ideja jedinstva su već dva“!!! Jedan od onih „budizam i hrišćanstvo su isto“ sajtova tvrdi da su osnivači obe religije sebe nazivali „ribarima ljudskih duša“. Buda je sebe poredio sa krotiteljem slonova, vozarem kočije, grnčarem i čak dadiljom (AN II.110); MN I,395; MN III,118 itd.) Ali ribarem? Što se mene tiče, prva nagrada za budalaštinu! Ove i druge lažne sentence su se infiltrirale u opšti diskurs o budizmu, u opticaju su već decenijama i citiraju se kao autoritativne. Tužno je reći da smo i mi budisti delimično odgovorni za to. Još početkom sedamdesetih, Daniel Goleman je objavio članak u Journal of Transpersonal Psychology pod naslovom „The Buddha on Meditation and Higher States of Consciousness“, a koji je kasnije preštampao Buddhist Publication Society. Problem je da skoro ništa citirano u tom članku nije rekao Buda. Većina citata je iz Visuddhimagge, dela koje je sastavljeno na Šri Lanki notprilike 900 godina posle Bude.

Vrlo često sam čuo ili pročitao kako je navodno Buda rekao: „Svi obični ljudi su ludi“ (Sabbe putuđđana umattaka). To je jedno mudro zapažanje o ljudskoj psihi, ali ga Buda nikada nije izrekao. U stvari, nikada nisam uspeo da užem u trag odakle ono potiče. Možda vi možete da pomognete? Sajt organizacije koja se naziva Buddhist and Pali College ima sledeće citate pripisane Budi: „Ambicija je kao ljubav, nestrpljiva i zbog kašnjenja i zbog nedolaženja“, „Ne govori, sem ako time ne poboljšavaš tišinu“ i „Svi znaju put, ali malo njih njime zaista ide“. Zaista bi me zanimalo ako bi mi neki od učenjaka sa Buddhist and Pali College mogao pokazati odakle dolaze ove malo gnjecave poslastice. Poštovani K. Sri Dhammananda je imao običaj da često citira ove reči kao Budine: „Čovek bi trebalo da prihvati istinu gde god da je nađe i da živi sa njom“. U stvari, to je bila njegova omiljena izreka i često bi je koristio u svojim govorima. Kada je pisao knjigu The Treasury of the Dhamma, zamolio me je da pronađem gde se tačno ona nalazi u Tipitaki. Istog trenutka sam se ukočio. Znao sam da ne voli da mu se protivreči ili pokaže da nije u pravu. Što sam sa više takta mogao, rekoh mu da te reči ne postoje niti u Tipitaki, niti u njenim komentarima. Sledećih nekoliko trenutaka usledila je gromoglasna tišina, zatim se nakašljao i rekao: „Tu je negde. Ja ću to sam pronaći.“ Kada je na kraju knjiga bila objavljena, s olakšanjem sam se uverio da te izreke u njoj nema.

Doduše, većina izreka koje se prodaju kao Buddha vaćana pokazuju Budu u dobrom svetlu. Pa ipak, ima nečeg blago neučtivog u pripisivanju nekome nečega što on nije nikada rekao, nezavisno od činjenice da to ukazuje na nedovoljnu obazrivost, šuplju učenost i slabo vođenje računa o čemu autor piše. Mogu razumeti zašto ne-budisti to čine – ne znaju bolje i u mnogim slučajevima su svoje iskrivljene citate dobili od samih budista – „Pogledaj u sebe. Ti jesi Buda“ je citirao kao reči iz Kanona niko drugi do Christmas Humphries, u svojoj knjizi Wisdom of Buddhism. Ali zašto smo mi budisti tako nepažljivi kad citiramo svog učitelja? Među tradicionalnim budistima razlog je gotovo sigurno to što oni tako slabo poznaju svete tekstove. U tradicionalnim budističkim zemljama vrlo je malo ljudi koji čitaju Tipitaku, a nije mnogo bolja situacija ni sa monasima. Dhammapada obično privuče znatnu panju i to je otprilike sve. Drugi razlog bi mogla biti raširenost dobrim delom budističke Azije stava koji odražava tajlandska izreka: “Mai pen rai”. U zemlji ima milion i po dece koja se prostituišu. „Nema problema“. Još jedan državni udar. „Nema problema“. Buda u stvari nije to rekao. „Nema problema“. Ponekad steknete utisak d abi sleganje ramenima umesto anđalija bio arhetipski budistički gest.

U slučaju budista na Zapadu, može biti da smo jednostavno pošavši od teozofskog bućkuriša do new age trange frange i nikada nismo uspeli u oslobađanju sebe od uticaja i jednog i drugog. O čemu god se radilo, vreme je da prestanemo da pogrešno citiramo Budu. Većina onoga što je Buda rekao, barem ono što je sačuvano na paliju, lako je danas dostupno u Walshovom prevodu Digha nikaye i Bhikkhu Bodhijevim preciznim i čitljivim prevodima Mađđhima, Samyutta i Anguttara nikaye. Dakle, ako već hoćete da citirate Budu, učinite to kako treba i navedite izvor.