Theravāda budističko društvo

Sn I.3c Khaggavisana sutta

Sutta nipāta I.3

Khaggavisana sutta
Nosorogov rog

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


35. Od svakog bića štap svoj podalje drži, [1]
da nijedno među njima ne povrediš.
Ne priželjkuj sina, a kamoli saputnika,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog. [2]

36. Iz druženja vezanost se rađa,
iz vezanosti sva ova patnja izvire.
Videvši opasnost u tom vezivanju,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

37. Zbližavajući se sa drugovima i prijateljima,
sputanog uma zapostavljaš sopstveni cilj.
Videvši tu pretnju u druželjubivosti,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

38. Ko razgranati bambusi što se prepletu među sobom,
tako i brige mnoge za decom i za ženom.
Ko i mladi izdanci bambusovi, neupleteni,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

39. Poput jelena što ničim nesputan
po šumi u ispašu ide, gde god mu se prohte,
razvijaj znanje, svoju slobodu čuvaj,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

40. Tvoju pažnju prijatelji večito traže,
bilo da sediš, stojiš, hodaš il' si na putu.
Privržen slobodi za kojom drugi ne žude,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

41. Zabavu i užitak prijatelji traže,
velika je ljubav prema deci.
Iako mrziš razdvajanje od dragih,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

42. Posvuda slobodan, ni sa kim u sukobu,
zadovoljan bilo čime što ti se na putu nađe.
Neustrašiv pred svakom opasnošću,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

43. Čak ni askete nisu laki za saputnike,
a kamoli domaćini, što u kućama žive.
Bez ikakvih briga za tuđu decu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

44. Oslobodivši se svakog belega kućedomaćina,
nalik kovaiḷāra drvetu, sa kojeg lišće opalo je,
herojski preseci svaku vezu sa domom svojim,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

45. Ako naiđeš na mudrog saputnika,
druga dobroga, koji je istrajan,
nadvladavši svaku opasnost, sa njime putuj,
nadahnutog uma, sabran.

46. Ako pak ne naiđeš na mudrog saputnika,
druga dobroga, koji je istrajan, tada
nalik kralju što osvojenu mu zemlju napusti,
sam se kreći, kao i slon u šumi.

47. Zaista hvali dobru sreću prijatelja,
boljeg il’ sebi ravnog prigrliti treba.
Ako takvoga nema, živeći neporočno,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

48. Pogledaj zlatne, blistave narukvice,
veštih filigranskih ruku delo,
kako na ruci zveče kad su u paru;
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

49. Na isti način sa drugom bih nekad
naklapao ili se sa njim sporečkao.
Predvidevši na vreme takvu opasnost,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

50. Užici čula, šareni, slatki i zamamni,
raznolikošću svojom um zavedu.
Kad prepoznaš nesreću u robovanju čulima,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

51. Oni su nevolja, gnojni čir i muka,
bolest, udica i opasnost za mene.
Kad prepoznaš opasnost u robovanju čulima,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

52. Hladnoću, toplotu, glad i žeđ,
vetrove i pripeku, ugrize obada i gmizavaca;
sve to prevladavši, bez izuzetka,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

53. Poput snažnog slona kad se od krda odvoji,
moćnog trupa, sa pegama poput lotosa,
pa živi u šumi gde god mu se prohte,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

54. Nemoguće je druželjubivome
dostići oslobođenje, makar i na tren.
Reč potomka Sunca imajući na umu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

55. Pogrešna gledišta prozrevši,
kad na pravac, na pravi put izbiješ, svestan:
„U meni je znanje, ne vode me drugi“,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

56. Negramziv, neobmanut, bez žudnji i oholosti,
svaku mrlju iz sebe uklonivši,
neoslonjen na bilo šta na ovome svetu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

57. Loše društvo je velika smetnja,
oni koji ne vide cilj, misle da ćorsokak je put.
Ne vezuj se za slepe i lakomislene,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

58. Znalca, onog ko zna Učenje, toga se drži,
prijatelja plemenitog i oštroumnog.
Razumevši gde je dobitak, sumnju napusti,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

59. Bez užitka u zabavi, vezivanju, zadovoljstvima čula
nikad se ne obaziri mnogo na sve to.
Nesklon ukrasima, istinu uvek govoreći,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

60. Sina i ženu, majku i oca, imanje i ambare,
srodnike i zavodljiva zadovoljstva čula,
upravo to napustivši, sve do jednoga
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

61. Sve su to okovi, što malo radosti daju,
malo zadovoljstva, a muka napretek.
Ko tu udicu jasno vidi,
sam se kreće, kao i na nosorogu rog.

62. Raskini okove svoje poput ribe
što iz mreže pobegne i ne vraća se.
Kao što se ni vatra na zgarište ne vraća,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

63. Pogleda oborenog dok ideš, bez želje za lutanjem,
stražereći na vratima čula, srca ukroćenog,
nerazdiran žudnjama, uma koji ne gori,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

64. Stresi sa sebe svaki znak kućedomaćina,
kao i drvo svoje lišće u jesen.
Žutim ogrtačem zaogrnut, dom napusti,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

65. Bez proždrljivosti i bez razuzdanosti,
ničiji hranitelj, proseći hranu od kuće do kuće,
a ni u jednoj od njih svoj um ne ostavljajući,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

66. Pet okova uma ostavi iza sebe,
pročisti svaku nečistoću u sebi.
Nezavisan, žudnju i mržnju presekavši,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

67. Zadovoljstvu i bolu okrenuvši leđa,
isto onako kao ranije tugi i radosti,
spokoj dostigavši, smirenje i pročišćenje,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

68. Odlučan da dostigneš najviši cilj,
Neustrašivog uma, na delu hitar,
neiscrpne snage, istrajan i čvrst,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

69. U osami marljivo neguj zadubljenje,
živi neprekidno u skladu sa Dhammom.
Kad razumeš opasnost koju život nosi,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

70. Odlučan u tome da žudnju okončaš, pažljiv,
vešt, bremenit znanjem, sabran,
razumevši učenje, obuzdan, energičan,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

71. Lavu nalik, kojeg ne plaši nijedan zvuk,
vetru nalik, što se ne hvata ni u jednu mrežu,
lotosu nalik, što ga ne uprlja blatnjava voda,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

72. Kao lav, pravi kralj životinja,
moćne čeljusti, što luta kud mu je volja,
tako i ti u potrazi za skrovitim mestima,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

73. U pravo vreme ispoljavaj ljubav, spokojstvo,
saosećanje, slobodu il' radost zbog sreće drugih;
neometen bilo čim na svetu ovome,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

74. Napusti žudnju, mržnju i obmanu.
Kad raskineš sve te okove,
bez straha čak i kad se život okončava,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

75. Ljudi se radi sopstvene koristi druže,
redak je danas iskren prijatelj.
U svojoj prepredenosti prljavi su ljudi,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.


Beleške

[1] Po tradiciji, ova sutta beleži poetske iskaze mnogih paććeka Buda, „tihih Buda“, onih koji su probuđeni, ali ne podučavaju. [Natrag]

[2] Eko ćare khaggavisāṇakappo. Oko ovog stiha mnogo je mastila potrošeno. Naime, istraživači su se kolebali da li reč khaggavisāṇa ovde označava nosoroga ili njegov rog, koji je nalik sablji (khagga = sablja + visāṇa = rog kod životinje). Neki prevodioci, među njima i Veljačić, odlučili su se da je najbolje rešenje „nosorog“, iako on živi ne samo sam, već i u grupama. U ovom prevodu je odabrano drugo rešenje, "nosorogov rog", imajući u vidu činjenicu da sve životinje koje imaju rogove, imaju ih u paru, dok je za indijskog nosoroga karakteristično da ima samo jedan rog. Na taj način dobijamo lep simbol ideala jedinstvenosti, a onda i osamljenosti, koji opisuje ova sutta. Ujedno je to simbol potpuno probuđenog bića. [Natrag]