Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:11-20

Cara vagga
Hodanje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


17. Skretanje s puta (1)

Postoje ova četiri načina da se skrene s puta. Koja četiri? Skretanje s puta zbog žudnje. Skretanje s puta zbog mržnje. Skretanje s puta zbog zablude. Skretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se skrene s puta.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje,
zablude ili straha o Dhammu ogreši
tome ugled nestaje,
k’o Mesec kad prođe uštap.


18. Skretanje s puta (2)

Postoje ova četiri načina da se ne skrene s puta. Koja četiri? Neskretanje s puta zbog žudnje. Neskretanje s puta zbog mržnje. Neskretanje s puta zbog zablude. Neskretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se ne skrene s puta.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje,
zablude ili straha o Dhammu ne ogreši
tome ugled raste,
k’o Mesec kad se približava uštapu.


19. Skretanje s puta (3)

Postoje ova četiri načina da se skrene s puta. Koja četiri? Skretanje s puta zbog žudnje. Skretanje s puta zbog mržnje. Skretanje s puta zbog zablude. Skretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se skrene s puta.

Postoje ova četiri načina da se ne skrene s puta. Koja četiri? Neskretanje s puta zbog žudnje. Neskretanje s puta zbog mržnje. Neskretanje s puta zbog zablude. Neskretanje s puta zbog straha. To su četiri načina da se ne skrene s puta.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje,
zablude ili straha o Dhammu ogreši
tome ugled nestaje,
k’o Mesec kad prođe uštap.

Onom ko se zbog žudnje, mržnje,
zablude ili straha o Dhammu ne ogreši
tome ugled raste,
k’o Mesec kad se približava uštapu.