Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:150-169

Anapatti vagga
Bez prekršaja discipline

 

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


150. Monasi, oni među vama koji ono što nije prekšaj monaške discipline predstavljaju kao prekšaj monaške discipline, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

151. Monasi, oni među vama koji ono što jeste prekšaj monaške discipline predstavljaju tako kao da nije prekšaj monaške discipline, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

152-159. Monasi, oni među vama koji ono što je mali prekšaj monaške discipline predstavljaju kao ozbiljan prekšaj monaške discipline… ono što je ozbiljan prekšaj monaške discipline predstavljaju kao mali prekšaj monaške discipline… ono što je prekršaj zbog kojeg se monah udaljava iz monaškog reda predstavljaju kao prekršaj zbog kojeg se monah ne udaljava iz monaškog reda… ono što je prekršaj zbog kojeg se monah ne udaljava iz monaškog reda predstavljaju kao prekršaj zbog kojeg se monah udaljava iz monaškog reda… ono što je nepotpun prekšaj monaške discipline predstavljaju kao potpuni prekšaj monaške discipline… ono što je potpuni prekšaj monaške discipline predstavljaju kao nepotpun prekšaj monaške discipline… ono što je zbog kajanja oprostiv prekšaj monaške discipline predstavljaju kao zbog odsustva kajanja neoprostiv prekšaj monaške discipline… ono što je zbog odsustva kajanja neoprostiv prekšaj monaške discipline predstavljaju kao zbog kajanja oprostiv prekšaj monaške discipline, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

160. Monasi, oni među vama koji ono što nije prekšaj monaške discipline predstavljaju kao ono što nije prekšaj monaške discipline, takvim postupcima donose mnogima korist, mnogima sreću, mnogima napredak; oni time donose korist i sreću kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo dobrih dela gomilaju i uzrok su učvršćivanju ovog dobrog učenja.

161. Monasi, oni među vama koji ono što jeste prekšaj monaške discipline predstavljaju kao ono što jeste prekšaj monaške discipline, takvim postupcima donose mnogima korist, mnogima sreću, mnogima napredak; oni time donose korist i sreću kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo dobrih dela gomilaju i uzrok su učvršćivanju ovog dobrog učenja.

162-169. Monasi, oni među vama koji ono što je mali prekšaj monaške discipline predstavljaju kao mali prekšaj monaške discipline… ono što je ozbiljan prekšaj monaške discipline predstavljaju kao ozbiljan prekšaj monaške discipline… ono što je prekršaj zbog kojeg se monah udaljava iz monaškog reda predstavljaju kao prekršaj zbog kojeg se monah udaljava iz monaškog reda… ono što je prekršaj zbog kojeg se monah ne udaljava iz monaškog reda predstavljaju kao prekršaj zbog kojeg se monah ne udaljava iz monaškog reda… ono što je nepotpun prekršaj monaške discipline predstavljaju kao nepotpun prekršaj monaške discipline… ono što je potpuni prekšaj monaške discipline predstavljaju kao potpuni prekšaj monaške discipline… ono što je zbog kajanja oprostiv prekršaj monaške discipline predstavljaju kao ono što je zbog kajanja oprostiv prekršaj monaške discipline… ono što je zbog odsustva kajanja neoprostiv prekršaj monaške discipline predstavljaju kao ono što je zbog odsustva kajanja neoprostiv prekršaj monaške discipline, takvim postupcima donose mnogima korist, mnogima sreću, mnogima napredak; oni time donose korist i sreću kako ljudima, tako i bogovima. Takvi monasi mnogo dobrih dela gomilaju i uzrok su učvršćivanju ovog dobrog učenja.