Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:366-381

Pasādakaradhamma vagga
Stvar koja donosi radost


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


366-381. Monasi, to je put velikog dobitka: život u šumi… prošenje hrane… nošenje ogrtača napravljenog od odbačenih krpa… nošenje samo tri ogrtača… dobro izlaganje Učenja… dobro poznavanje Discipline (vinaya)… velika učenost… starešinstvo u rangu there… usavršenost u ponašanju… okupljanje sledbenika… mnoštvo sledbenika… mladići iz uglednih porodica… lep spoljašnji izgled… prijateljski razgovor… biti zadovoljan i malim… dobro zdravlje."