Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:563-599

Kāyagatāsati vagga
Sabranost pažnje na telo


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


563. Monasi, baš kao što onaj ko svojim umom obuhvati veliki okean, time obuhvati i sve one rečice koje se u njega ulivaju, isto tako, ko god sabranost pažnje na telo neguje i često praktikuje, time obuhvati sve one povoljne kvalitete koji doprinose istinskom znanju. [1]

564-570. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, vodi do snažnog osećaja neodložnosti… vodi do velike dobrobiti… vodi do oslobađanja od okova… vodi do sabranosti i jasnog razumevanja… vodi do dostizanja znanja i viđenja… vodi do srećnog življenja upravo u ovom životu… vodi do uživanja ploda oslobođenja mudrošću. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. To je, monasi, jedna stvar koja, kada se neguje i često praktikuje, vodi do snažnog osećaja neodložnosti… vodi do velike dobrobiti… vodi do oslobađanja od okova… vodi do sabranosti i jasnog razumevanja… vodi do dostizanja znanja i viđenja… vodi do srećnog življenja upravo u ovom životu… vodi do uživanja ploda oslobođenja mudrošću.

571. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, telo se smiruje, um se smiruje, usmerenost misli i istraživanje se smiruju, a svi povoljni kvaliteti koji pripadaju istinskom znanju dostižu svoj puni razvoj kroz takvu mentalnu praksu. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, telo se smiruje, um se smiruje, usmerenost misli i istraživanje se smiruju, a svi povoljni kvaliteti koji pripadaju istinskom znanju dostižu svoj puni razvoj kroz takvu mentalnu praksu.

572. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, još nenastali loši kvaliteti ni ne nastaju, a već nastali loši kvaliteti nestaju. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, još nenastali loši kvaliteti ni ne nastaju, a već nastali loši kvaliteti nestaju.

573. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, još nenastali dobri kvaliteti nastaju, a već nastali loši kvaliteti se uvećavaju i jačaju. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, još nenastali dobri kvaliteti nastaju, a već nastali loši kvaliteti se uvećavaju i jačaju.

574. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, neznanje nestaje, znanje nastaje, obmana "ja sam" biva napuštena, skrivene sklonosti se iskorenjuju, okovi pucaju. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, neznanje nestaje, znanje nastaje, obmana "ja sam" biva napuštena, skrivene sklonosti se iskorenjuju, okovi pucaju.

575-576. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do provale mudrosti… do nibbāne kroz neprianjanje. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do provale mudrosti… do nibbāne kroz neprianjanje.

577-579. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do pronicanja u mnoštvo elemenata… do pronicanja u raznolikost elemenata… do detaljnog uvida u mnoštvo elemenata. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do pronicanja u mnoštvo elemenata… pronicanja u raznolikost elemenata… detaljnog uvida u mnoštvo elemenata.

580-583. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do dostizanja ploda ulaska u tok… do dostizanja ploda jednom-povratnika… do dostizanja ploda nepovratnika… do dostizanja ploda arahanta. A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do dostizanja ploda ulaska u tok… do dostizanja ploda jednom-povratnika… do dostizanja ploda nepovratnika… do dostizanja ploda arahanta.

584-599. Monasi, kada se jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do sticanja mudrosti… rasta mudrosti… prostranosti mudrosti… veličine mudrosti… raznolikosti mudrosti… ogromnosti mudrosti…dubine mudrosti… stanja nenadmašne mudrosti… širine mudrosti… obilja mudrosti… brzine mudrosti… svežine mudrosti… radosti mudrosti… prilagodljivosti mudrosti… oštrini mudrosti… prodornosti mudrosti.  A koja je to jedna stvar? Sabranost pažnje na telo. Kada se ta jedna stvar neguje i često praktikuje, to vodi do prodornosti mudrosti.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] U ovoj sutti, kao i u narednim, kāyagatāsati treba razumeti u jednom širem značenju koje, kako je to objašnjeno u Kāyagatāsati sutti (MN 119), obuhvata sve meditativne vežbe zasnovane na telu, a ne u užem smislu o kojem govori Visuddhi magga 240, Ppn 8.44, gde je ograničen na kontemplaciju trideset dva dela tela. [Natrag]