Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:61-70

Viriyarambha vaggo
Ulaganje napora

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


61. “Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to ulaganje napora. Usled ulaganja napora nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

62. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to pohlepa. Usled pohlepe nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.

63. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to umerenost. Usled umerenosti i malim nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

64. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to nezajažljivost. Usled nezajažljivosti nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.

65. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to zadovoljenost i malim. Usled zadovoljenosti i malim nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

66. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to nepromišljenost. Usled nepromišljenosti nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.

67. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to promišljenost. Usled promišljenosti nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

68. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to odsustvo jasnog razumevanja. Usled odsustva jasnog razumevanja nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.

69. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to jasnog razumevanje. Usled jasnog razumevanja nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

70. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to loše društvo. Usled lošeg društva nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.”