Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:71-80

Kalyanamitta vaggo
Dobri prijatelji

Prevod sa palija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


71. “Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to dobro prijateljstvo. Usled dobrog prijateljstva nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

72. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju kao što je to vezanost za nepovoljne stvari i nevezanost za povoljne stvari. Usled vezanosti za nepovoljne stvari i nevezanosti za povoljne stvari nenastale nepovoljne stvari nastaju i nastale povoljne stvari propadaju.

73. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju kao što je to vezanost za povoljne stvari i nevezanost za nepovoljne stvari. Usled vezanosti za povoljne stvari i nevezanosti za nepovoljne stvari nenastale povoljne stvari nastaju i nastale nepovoljne stvari propadaju.

74. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastali kvaliteti prosvetljenja (bođđhanga) ne nastaju i nastali kvaliteti prosvetljenja ne jačaju do svog vhunca kao što je to nepromišljenost. Kod onoga ko je nepromišljen još nenastali kvaliteti prosvetljenja ne nastaju i nastali kvaliteti prosvetljenja ne jačaju do svog vhunca.

75. Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje tako sigurno nenastali kvaliteti prosvetljenja nastaju i nastali kvaliteti prosvetljenja jačaju do svog vhunca kao što je to promišljenost. Kod onoga ko je promišljen još nenastali kvaliteti prosvetljenja nastaju i nastali kvaliteti prosvetljenja jačaju do svog vhunca.

76. Monasi, gubitak srodnika jeste neznatan gubitak. Od svih gubitaka, najveći je gubitak mudrosti.

77. Monasi, dobitak srodnika jeste neznatan dobitak. Od svih dobitaka, najveći je dobitak mudrosti. Zbog toga bi, monasi, trebalo da ovako vežbate: ‘Uvećavaćemo dobitak mudrosti.’ Tako bi trebalo da vežbate.

78. Monasi, gubitak imetka jeste neznatan gubitak. Od svih gubitaka, najveći je gubitak mudrosti.

79. Monasi, dobitak imetka jeste neznatan dobitak. Od svih dobitaka, najveći je dobitak mudrosti. Zbog toga bi, monasi, trebalo da ovako vežbate: ‘Uvećavaćemo dobitak mudrosti.’ Tako bi trebalo da vežbate.

80. Monasi, gubitak slave jeste neznatan gubitak. Od svih gubitaka, najveći je gubitak mudrosti.”