Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 1:98-139

Dutiya-pamada (Ađđhattika) vagga
Ponovo o nepažljivosti


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


98. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to nepažljivost. Nepažljivost, monasi, do velike nesreće dovodi.

99. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to pažljivost. Pažljivost, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

100. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to lenjost. Lenjost, monasi, do velike nesreće dovodi.

101. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to marljivost. Marljivost, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

102. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to pohlepnost. Pohlepnost, monasi, do velike nesreće dovodi.

103. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to umerenost. Umerenost, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

104. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, monasi, do velike nesreće dovodi.

105. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to zadovoljenost. Zadovoljenost, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

106. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to površno razmatranje. Površno razmatranje, monasi, do velike nesreće dovodi.

107. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to pomno razmatranje. Pomno razmatranje, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

108. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to nejasno razumevanje. Nejasno razumevanje, monasi, do velike nesreće dovodi.

109. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to jasno razumevanje. Jasno razumevanje, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

110. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što su to rđavi prijatelji. Rđavi prijatelji, monasi, do velike nesreće dovode.

111. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što su to dobri prijatelji. Dobri prijatelji, monasi, do velike dobrobiti dovode.

112. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike nesreće vodi kao što je to vezanost za štetne stvari i zanemarivanje korisnih stvari. Vezanost za štetne stvari i zanemarivanje korisnih stvari, monasi, do velike nesreće dovodi.

113. Posmatrajući, monasi, nečije unutrašnje stanje, ne znam nijednu drugu stvar koja do tako velike dobrobiti vodi kao što je to vezanost za korisne stvari i zanemarivanje štetnih stvari. Vezanost za korisne stvari i zanemarivanje štetnih stvari, monasi, do velike dobrobiti dovodi.

114. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to nepažljivost. Nepažljivost, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja

115. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to pažljivost. Pažljivost, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

116. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to lenjost. Lenjost, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja.

117. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to marljivost. Marljivost, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

118. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to pohlepnost. Pohlepnost, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja.

119. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to umerenost. Umerenost, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

120. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja

121. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to zadovoljenost. Zadovoljenost, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

122. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to površno razmatranje. Površno razmatranje, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja

123. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to pomno razmatranje. Pomno razmatranje, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

124. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to nejasno razumevanje. Nejasno razumevanje, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja

125. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to jasno razumevanje. Jasno razumevanje, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

126. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što su to rđavi prijatelji. Rđavi prijatelji, monasi, vode ka konfuziji i nestanku istinskog učenja

127. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što su to dobri prijatelji. Dobri prijatelji, monasi, vode ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

128. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja kao što je to vezanost za štetne stvari i zanemarivanje korisnih stvari. Vezanost za štetne stvari i zanemarivanje korisnih stvari, monasi, vodi ka konfuziji i nestanku istinskog učenja

129. Ne znam, monasi, nijednu drugu stvar koja toliko vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja kao što je to vezanost za korisne stvari i zanemarivanje štetnih stvari. Vezanost za korisne stvari i zanemarivanje štetnih stvari, monasi, vodi ka učvršćivanju, jasnoći i produžavanju istinskog učenja.

130. Monasi, oni među vama koji pogrešno učenje (Dhamma) predstavljaju kao pravo učenje, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

131. Monasi, oni među vama koji pravo učenje predstavljaju kao pogrešno učenje, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

132. Monasi, oni među vama koji pogrešnu praksu (vinaya) predstavljaju kao pravu praksu, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

133. Monasi, oni među vama koji pravu praksu predstavljaju kao pogrešnu praksu, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

134. Monasi, oni među vama koji ono što nije rekao Tathāgata predstavljaju kao nešto što jeste rekao Tathāgata, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

135. Monasi, oni među vama koji ono što je rekao Tathāgata predstavljaju kao nešto što nije rekao Tathāgata, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

136. Monasi, oni među vama koji ono što nije činio Tathāgata predstavljaju kao nešto što jeste činio Tathāgata, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

137. Monasi, oni među vama koji ono što jeste činio Tathāgata predstavljaju kao nešto što nije činio Tathāgata, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

138. Monasi, oni među vama koji ono što nije razjasnio Tathāgata predstavljaju kao nešto što jeste razjasnio Tathāgata, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.

139. Monasi, oni među vama koji ono što jeste razjasnio Tathāgata predstavljaju kao nešto što nije razjasnio Tathāgata, takvim postupcima nanose mnogima štetu, mnogima nesreću, mnogima propast; oni time donose štetu i patnju kako ljudima tako i bogovima. Takvi monasi mnogo loših dela gomilaju i uzrok su nestanka ovog dobrog učenja.