Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN 2:119-130: Āsāduppađaha vaggo

Anguttara nikāya 2:119-130

Āsāduppađaha vaggo
Želje koje je teško napustiti


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


119. Monasi, dve je želje teško napustiti. Koje dve? Želju sa sticanjem i želju za životom. Te je, monasi, dve želje teško napustiti.

120. Monasi, dve vrste ljudi je teško naći na ovom svetu. Koje dve? One koji će prvi učiniti delo dobrote ne očekujući ništa za uzvrat i one koji će biti zahvalni za to što je učinjeno i svesni njegove vrednosti. To su, monasi, dve vrste ljudi koje je teško naći na ovom svetu.

121. Monasi, dve vrste ljudi je teško naći na ovom svetu. Koje dve? One koji su zadovoljni i one koji zadovoljavaju potrebe drugih. To su, monasi, dve vrste ljudi koje je teško naći na ovom svetu.

122. Monasi, dve vrste ljudi na ovom svetu je teško zadovoljiti. Koje dve? One koji sve što dobiju čuvaju samo za sebe i one koji sve što dobiju razdele kome god stignu. To su, monasi, dve vrste ljudi na ovom svetu koje je teško zadovoljiti.

123. Monasi, dve vrste ljudi na ovom svetu je lako zadovoljiti. Koje dve? One koji sve što dobiju ne čuvaju samo za sebe i one koji sve što dobiju ne razdele kome god stignu. To su, monasi, dve vrste ljudi na ovom svetu koje je lako zadovoljiti.

124. Monasi, dva su razloga za nastanak pohlepe. Koja dva? Lep predmet i površno razumevanje. To su, monasi, dva razloga za nastanak pohlepe.

125. Monasi, dva su razloga za nastanak mržnje. Koja dva? Odvratan predmet i površno razumevanje. To su, monasi, dva razloga za nastanak mržnje.

126. Monasi, dva su razloga za nastanak pogrešnog gledišta. Koja dva? Tuđe reči i površno razumevanje. To su, monasi, dva razloga za nastanak pogrešnog gledišta.

127. Monasi, dva su razloga za nastanak ispravnog gledišta. Koja dva? Tuđe reči i jasno razumevanje. To su, monasi, dva razloga za nastanak ispravnog gledišta.

128. Monasi, dve su vrste prekršaja monaških pravila. Koje dve? Sitan prekršaj i težak prekršaj. To su, monasi, dve vrste prekršaja monaških pravila.

129. Monasi, dve su vrste prekršaja monaških pravila. Koje dve? Prekršaj za isključenje iz monaške zajednice i prekršaj koji nije za isključenje iz monaške zajednice. To su, monasi, dve vrste prekršaja monaških pravila.

130. Monasi, dve su vrste prekršaja monaških pravila. Koje dve? Prekršaj za koji je moguće iskupljenje i prekršaj za koji nije moguće iskupljenje. To su, monasi, dve vrste prekršaja monaških pravila.