Theravāda budističko društvo

AN 2:142-151: Dāna vaggo

Anguttara nikāya 2:142-151

Dāna vaggo
Darivanje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


142. Monasi, postoje dva darivanja (dāna). Koja dva? Darivanje materijalnih stvari i darivanje Dhamme. To su, monasi, dva darivanja. Između ta dva, monasi, veće je darivanje Dhamme.

143. Monasi, postoje dva poklona (yāga). Koja dva? Poklon materijalnih stvari i poklon Dhamme. To su, monasi, dva poklona. Između ta dva, monasi, bolji je poklon Dhamme.

144. Monasi, postoje dva dara (ćāga). Koja dva? Dar materijalnih stvari i dar Dhamme. To su, monasi, dva dara. Između ta dva, monasi, bolji je dar Dhamme.

145. Monasi, postoje dva milodara (paricāga). Koja dva? Milodar materijalnih stvari i milodar Dhamme. To su, monasi, dva milodara. Između ta dva, monasi, bolji je milodar Dhamme.

146. Monasi, postoje dva imetka (bhogā). Koja dva? Imetak materijalnih stvari i imetak Dhamme. To su, monasi, dva imetka. Između ta dva, monasi, bolji je imetak Dhamme.

147. Monasi, postoje dva zajednička dobra (sambhogā). Koja dva? Zajedničko dobro materijalnih stvari i zajedničko dobro Dhamme. To su, monasi, dva zajednička dobra. Između ta dva, monasi, bolje je zajedničko dobro Dhamme.

148. Monasi, postoje dva deljenja (samvibhāgā). Koja dva? Deljenje materijalnih stvari i deljenje Dhamme. To su, monasi, dva deljenja. Između ta dva, monasi, bolje je deljenje Dhamme.

149. Monasi, postoje dva sakupljanja (sangahā). Koja dva? Sakupljanje materijalnih stvari i sakupljanje Dhamme. To su, monasi, dva sakupljanja. Između ta dva, monasi, bolji je sakupljanje Dhamme.

150. Monasi, postoje dve pomoći (anuggahā). Koje dve? Pomoć materijalnim stvarima i pomoć Dhammom. To su, monasi, dve pomoći. Između ta dve, monasi, bolja je pomoć Dhammom.

151. Monasi, postoje dva milosrđa (anukampā). Koja dva? Milosrđe materijalnih stvari i milosrđe Dhamme. To su, monasi, dva milosrđe. Između ta dva, monasi, bolje je milosrđe Dhamme.


Zahvaljujem se Ađan Yuttadhammu za pomoć pri prevođenju.