Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:142-151

Dāna vaggo
Darivanje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


142. Monasi, postoje dva darivanja (dāna). Koja dva? Darivanje materijalnih stvari i darivanje Dhamme. To su, monasi, dva darivanja. Između ta dva, monasi, bolje je darivanje Dhamme.

143. Monasi, postoje dva poklona (yāga). Koja dva? Poklon materijalnih stvari i poklon Dhamme. To su, monasi, dva poklona. Između ta dva, monasi, bolji je poklon Dhamme.

144. Monasi, postoje dve velikodušnosti (ćāga). Koje dve? Velikodušnost materijalnih stvari i velikodušnost Dhamme. To su, monasi, dve velikodušnosti. Između te dve, monasi, bolja je velikodušnost Dhamme.

145. Monasi, postoje dva milodara (pariććāga). Koja dva? Milodar materijalnih stvari i milodar Dhamme. To su, monasi, dva milodara. Između ta dva, monasi, bolji je milodar Dhamme.

146. Monasi, postoje dva imetka (bhogā). Koja dva? Imetak materijalnih stvari i imetak Dhamme. To su, monasi, dva imetka. Između ta dva, monasi, bolji je imetak Dhamme.

147. Monasi, postoje dva užitka (sambhogā). Koja dva? Užitak materijalnih stvari i užitak Dhamme. To su, monasi, dva užitka. Između ta dva, monasi, bolji je užitak Dhamme.

148. Monasi, postoje dva deljenja (samvibhāgā). Koja dva? Deljenje materijalnih stvari i deljenje Dhamme. To su, monasi, dva deljenja. Između ta dva, monasi, bolje je deljenje Dhamme.

149. Monasi, postoje dva načina da oko sebe okupimo dobre prijatelje (saṅgahā). Koja dva? Okupljanje zahvaljujući materijalnim stvarima i okupljanje zahvaljujući Dhammi. To su, monasi, dva načina okupljanja. Između ta dva, monasi, bolje je okupljanje zahvaljujući Dhammi.

150. Monasi, postoje dve pomoći (anuggahā). Koje dve? Pomoć materijalnim stvarima i pomoć Dhammom. To su, monasi, dve pomoći. Između ta dve, monasi, bolja je pomoć Dhammom.

151. Monasi, postoje dva milosrđa (anukampā). Koja dva? Milosrđe u vidu materijalnih stvari i milosrđe u vidu Dhamme. To su, monasi, dva milosrđa. Između ta dva, monasi, bolje je milosrđe u vidu Dhamme.


ps. Zahvaljujem se Ađahn Yuttadhammu za pomoć pri prevođenju.