Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:181-190

Kodhapeyyāla
Ponavljanje o besu


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


181. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Bes i ozlojeđenost… dvoličnost i zloba… ljubomora i tvrdičluk… obmana i izdaja… besramnost i nezaziranje od lošeg. To su, monasi, dve stvari.

182. Monasi, postoje dve stvari. Odsustvo besa i ozlojeđenosti… odsustvo dvoličnosti i zlobe… odsustvo ljubomore i tvrdičluka… odsustvo obmane i izdaje… stid i zazor od lošeg. To su, monasi, dve stvari.

183. Monasi, onaj ko poseduje dve stvari živi u patnji. Koje dve? Bes i ozlojeđenost… dvoličnost i zloba… ljubomora i tvrdičluk… obmana i izdaja… besramnost i nezaziranje od lošeg. Monasi, onaj ko poseduje ove dve stvari živi u patnji.

184. Monasi, onaj ko poseduje dve stvari živi u sreći. Koje dve? Odsustvo besa i ozlojeđenosti… odsustvo dvoličnosti i zlobe… odsustvo ljubomore i tvrdičluka… odsustvo obmane i izdaje… stid i zazor od lošeg. Monasi, onaj ko poseduje ove dve stvari živi u sreći.

185. Monasi, monaha koji vežba dve stvari vode do propasti. Koje dve? Bes i ozlojeđenost… dvoličnost i zloba… ljubomora i tvrdičluk… obmana i izdaja… besramnost i nezaziranje od lošeg. Monasi, monaha koji vežba ove dve stvari vode do propasti.

186. Monasi, monaha koji vežba dve stvari vode do napretka. Koje dve? Odsustvo besa i ozlojeđenosti… odsustvo dvoličnosti i zlobe… odsustvo ljubomore i tvrdičluka… odsustvo obmane i izdaje… stid i zazor od lošeg. Monasi, monaha koji vežba ove dve stvari vode do napretka.

187. Monasi, za onoga ko poseduje dve stvari je tako izvesno da će se naći u čistilištu kao da ga je neko zgrabio i odneo tamo. Koje dve? Bes i ozlojeđenost… dvoličnost i zloba… ljubomora i tvrdičluk… obmana i izdaja… besramnost i nezaziranje od lošeg. Monasi, za onoga ko poseduje ove dve stvari je tako izvesno da će se naći u čistilištu kao da ga je neko zgrabio i odneo tamo.

188. Monasi, za onoga ko poseduje dve stvari je tako izvesno da će se naći u nebeskom svetu kao da ga je neko zgrabio i odneo tamo. Koje dve? Odsustvo besa i ozlojeđenosti… odsustvo dvoličnosti i zlobe… odsustvo ljubomore i tvrdičluka… odsustvo obmane i izdaje… stid i zazor od lošeg. Monasi, za onoga ko poseduje ove dve stvari je tako izvesno da će se naći u nebeskom svetu kao da ga je neko zgrabio i odneo tamo.

189. Monasi, onaj ko poseduje dve stvari, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu. Koje dve? Bes i ozlojeđenost… dvoličnost i zloba… ljubomora i tvrdičluk… obmana i izdaja… besramnost i nezaziranje od lošeg. Monasi, onaj ko poseduje ove dve stvari, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

190. Monasi, onaj ko poseduje dve stvari, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se na dobrom odredištu, na nebu. Koje dve? Odsustvo besa i ozlojeđenosti… odsustvo dvoličnosti i zlobe… odsustvo ljubomore i tvrdičluka… odsustvo obmane i izdaje… stid i zazor od lošeg. Monasi, onaj ko poseduje ove dve stvari, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se na dobrom odredištu, na nebu.