Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:65-77

Sukha vaggo
Sreća


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


65. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća domaćinskog života i postoji sreća beskućništva. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća beskućništva.

66. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća čulnih uživanja i postoji sreća obuzdanosti. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća obuzdanosti.

67. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća vezanosti i postoji sreća oslobođenosti. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća oslobođenosti.

68. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća od mentalnih nečistoća i postoji sreća bez mentalnoh nečistoća. [1] Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća bez mentalnoh nečistoća.

69. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća puti i postoji sreća duha. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća duha.

70. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji plemenita sreća i postoji neplemenita sreća. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je plemenita sreća.

71. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća tela i postoji sreća uma. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća uma.

72. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća praćena ushićenjem i sreća koja nije praćena ushićenjem. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća koja nije praćena ushićenjem.

73. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća praćena prijatnošću i sreća praćena spokojstvom. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća praćena spokojstvom.

74. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća praćena koncentracijom i sreća koja nije praćena koncentracijom. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća praćena koncentracijom.

75. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća zasnovana na ushićenju i sreća koja nije zasnovana na ushićenju. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća sreća koja nije zasnovana na ushićenju.

76. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća zasnovana na prijatnosti i sreća zasnovana na smirenju. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća zasnovana na smirenju.

77. Monasi, postoje dve vrste sreće. Koje dve? Postoji sreća zasnovana na oblicima i sreća zasnovana na bezobličnom. Zaista monasi, to su dve vrste sreće. Između te dve vrste sreće, monasi, veća je sreća zasnovana na bezobličnom.


Beleška

[1] Sāsavañca sukham anāsavañca sukham. Ovo se odnosi na tri mentalne nečisotće: čulna želja, žudnja za postojanjem i neznanje. Onaj ko je u sebi uništio (khīnāsava) jeste arahant. [Natrag]