Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 3:113-122

Āpāyika vagga
Vezanost za svet patnje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


113. Āpāyikā sutta — Osuđen na svet patnje [pāli]

Monasi, tri vrste ljudi su osuđene na svet patnje, vezani na čistilište, ako ne isprave svoju grešku. Koje tri? (1) Onaj koji se, iako ne živi u celibatu, pretvara da živi. (2) Onaj koji bez osnova, nekoga ko živi u celibatu, optužuje da ne živi. (3) Obaj koji zastupa ovako mišljenje, ovakvo gledište: ‘Nema u zadovoljstvima čula ničeg lošeg’. Te tri vrste ljudi su osuđene na svet patnje, vezani na čistilište, ako ne isprave svoju grešku.

114. Dullabha sutta — Retkost [pāli]

Monasi, tri čoveka se retko pojave u ovome svetu. Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni se retko pojavi u ovome svetu. Čovek koji podučava Dhammu i praksu što je objavi Tathāgata se retko pojavi u ovome svetu. Zahvalan i  blagodaran čovek se retko pojavi u ovome svetu. Ta tri čoveka se retko pojave u ovome svetu.

115. Appameyya sutta — Nemerljivi [pāli]

Monasi, tri vrste ljudi postoje na ovome svetu. Koje tri? Onaj kojeg je lako izmeriti, onaj kojeg je teško izmeriti i onaj koji je nemerljiv. A koji je to čovek lako merljiv? Tako je neko nemiran, uobražen, nepostojan, ogovara, brbljiv, rastresen, nepažljiv, slabo razume, nije pribran, misli mu lako odlutaju i neobuzdanih čula. Takvu osobu zovu lako merljivom.

A koja je to osoba teško merljiva? Tako je neko miran, skroman, postojan, ne ogovara, nije brbljiv, sabran, svestan i sa jasnim razumevanjem, pribran, koncentrisan i obuzdanih čula. Takvu osobu zovu teško merljivom.

A koja je to osoba nemerljiva? Tako je monah arahant, sve otrove je uklonio,. Takvu osobu zovu nemerljivom.

To su tri vrste ljudi koje postoje na ovome svetu.

122. Moneyya sutta — Oštroumnost [1]

Monasi, postoje tri vrste oštroumnosti. Koje tri? Oštroumnost u pogledu tela, oštroumnost u pogledu govora i oštroumnost u pogledu uma.

(1) A šta je oštroumnost u pogledu tela? Tako monah odustane od ubijanja, odustane od uzimanja onoga što mu nije dato, odustane od seksualnog kontakta. To se naziva oštroumnoću u pogledu tela.

(2) A šta je oštroumnost u pogledu govora? Tako monah odustane od laganja, odustane od spletkarenja, odustane od uvreda, odustane od naklapanja. To se naziva oštroumnošću u pogledu govora.

(3) A šta je oštroumnost u pogledu uma? Tako je, sa uklanjanjem otrova i uz pomoć neposrednog znanja, još u ovom životu, monah sam za sebe ostvario potpuno oslobođenje uma, oslobođenje mudrošću, i pošto je ušao u to stanje, u njemu i boravi. To se naziva oštroumnošću u pogledu uma.

To su tri vrste oštroumnosti.

Mudrac telom, mudrac govorom,
Mudrac i umom, u njemu nečistoća nema:
mudracem ga zovu, usvašrenim u oštroumnosti,
“onim koji je ostvario sve”.

Beleška
[1] Ovo je jedna od sutta koje je kralj Ašoka (oko 270-232 pre n.e.) odabrao da ih proučavaju i često o njima razmišljaju svi budisti, bilo da su zaređeni ili nisu.