Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:101-110

Valāhaka vagga
Munje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


102. Valāhaka sutta – Munje (2)

Postoji četiri vrste munja. Koje četiri? Ona koja grmi, ali ne donosi kišu, ona koja donosi kišu, ali ne grmi, ona koja niti grmi niti donosi kišu, i ona koja i grmi i donosi kišu. To su četiri vrste munja.

Na isti način, na svetu se mogu pronaći četiri vrste ljudi koji podsećaju na ove munje. Koje četiri? Onaj koji grmi, ali ne donosi kišu, onaj koji donosi kišu, ali ne grmi, onaj koji niti grmi niti donosi kišu, i onaj koji i grmi i donosi kišu.

A kakav je to čovek koji grmi, ali ne donosi kišu? Ima slučajeva kada je neko ovladao govorima o Dhammi(sutta), pripovestima u prozi i stihu (geyya), tumačenjima (veyyākarana), stihovima (gātha), nadahnutim izjavama (udāna), citatima (itivuttaka), pričama o prošlim životima (đātaka), neverovatnim događajima (abbhutadhamma), pitanjima i odgovorima (vedalla) [1]. Pa ipak, on ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je patnja’. On ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je nastanak patnje’. On ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je prestanak patnje’. On ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je put življenja koji vodi do prestanka patnje’. Takav je čovek koji grmi, ali ne donosi kišu. Takav je čovek, kažem vam, nalik munji koja grmi, ali ne donosi kišu.

A kakav je to čovek koji donosi kišu, ali ne grmi? Ima slučajeva kada neko nije ovladao Dhamma govorima… pitanjima i odgovorima. Pa ipak, on uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je patnja’. On uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je nastanak patnje’. On uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je prestanak patnje’. On uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je put življenja koji vodi do prestanka patnje’. Takav je čovek koji donosi kišu, ali ne grmi. Takav je čovek, kažem vam, nalik munji koja donosi kišu, ali ne grmi.

A kakav je to čovek koji niti grmi niti donosi kišu? Ima slučajeva kada neko nije ovladao Dhamma govorima… pitanjima i odgovorima. On takođe ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je patnja’. On ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je nastanak patnje’. On ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je prestanak patnje’. On ne uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je put življenja koji vodi do prestanka patnje’. Takav je čovek koji niti grmi niti donosi kišu. Takav je čovek, kažem vam, nalik munji koja niti grmi niti donosi kišu.

A kakav je to čovek koji i grmi i donosi kišu? Ima slučajeva kada je neko ovladao Dhamma govorima… pitanjima i odgovorima. On takođe uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je patnja’. On uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je nastanak patnje’. On uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je prestanak patnje’. On uviđa ono što zaista postoji: ‘Ovo je put življenja koji vodi do prestanka patnje’. Takav je čovek koji i grmi i donosi kišu. Takav je čovek, kažem vam, nalik munji koja i grmi i donosi kišu.

Na svetu se mogu pronaći ove četiri vrste ljudi.”


Beleška

[1] Ovo je najranija klasifikacija Budinog učenja. [Natrag]