Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:101-110

Valāhaka vagga
Oblaci

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


101. Oblaci (1) (Paṭhama valāhaka sutta)
Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi“.

„Da, poštovani gospodine“, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

„Monasi, postoji četiri vrste oblaka. Koje četiri? Onaj koji grmi, ali ne donosi kišu; onaj koji donosi kišu, ali ne grmi; onaj koji niti grmi, niti donosi kišu; onaj koji i grmi i donosi kišu. To su, monasi, četiri vrste oblaka. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični oblaku. Koje četiri? Onaj koji grmi, ali ne donosi kišu; onaj koji donosi kišu, ali ne grmi; onaj koji niti grmi, niti donosi kišu; onaj koji i grmi i donosi kišu.

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji grmi, ali ne donosi kišu? Tako neko samo priča, ali ne radi. Na taj način je neko čovek koji grmi, ali ne donosi kišu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji grmi, ali ne donosi kišu.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji donosi kišu, ali ne grmi? Tako neko radi, ali ne priča. Na taj način je neko čovek koji donosi kišu, ali ne grmi. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji donosi kišu, ali ne grmi.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji niti grmi, niti donosi kišu? Tako neko niti priča, niti radi. Na taj način je neko čovek koji niti grmi, niti donosi kišu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji niti grmi, niti donosi kišu.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji i grmi i donosi kišu? Tako neko i priča i radi. Na taj način je neko čovek koji i grmi i donosi kišu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji i grmi i donosi kišu.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični oblaku.“


102. Oblaci (2) (Dutiya valāhaka sutta)
„Monasi, postoji četiri vrste oblaka. Koje četiri?… [isto kao gore]…

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji grmi, ali ne donosi kišu? Tako neko dobro ovlada Dhammom – govori, mešavina stihova i proze, izlaganja, stihovi, nadahnuti iskazi, izreke, priče o rođenjima, čudesne povesti i odgovori na pitanja [1] – ali ipak ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji grmi, ali ne donosi kišu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji grmi, ali ne donosi kišu.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji donosi kišu, ali ne grmi? Tako neko ne ovlada dobro Dhammom – govori… odgovori na pitanja – ali razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji donosi kišu, ali ne grmi. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji donosi kišu, ali ne grmi.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji niti grmi, niti donosi kišu? Tako neko ne ovlada dobro Dhammom – govori… odgovori na pitanja – a niti razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji niti grmi, niti donosi kišu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji niti grmi, niti donosi kišu.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji i grmi i donosi kišu? Tako neko dobro ovlada Dhammom – govori, mešavina stihova i proze, izlaganja, stihovi, nadahnuti iskazi, izreke, priče o rođenjima, čudesne povesti i odgovori na pitanja – i razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji i grmi i donosi kišu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik oblaku koji i grmi i donosi kišu.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični oblaku.“

[1] Ovo je najranija klasifikacija Budinog učenja.


103. Krčazi (Kumbhā sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste krčaga. Koje četiri? Onaj koji je prazan i pokriven; onaj koji je pun i otvoren; onaj koji je prazan i otvoren; onaj koji je pun i pokriven. To su četiri vrste krčaga. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični krčagu. Koje četiri? Onaj koji je prazan i pokriven; onaj koji je pun i otvoren; onaj koji je prazan i otvoren; onaj koji je pun i pokriven.

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji je prazan i pokriven? Tako neko budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi, gleda pravo i gleda u stranu, savija i opruža udove, nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; ali on ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je prazan i pokriven. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik krčagu koji je prazan i pokriven.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji je pun i otvoren? Tako neko ne budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi… nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; ali on razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je pun i otvoren. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik krčagu koji je pun i otvoren.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji je prazan i otvoren? Tako neko ne budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi… nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; niti razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je prazan i otvoren. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik krčagu koji je prazan i otvoren.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji je pun i pokriven? Tako neko budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi, gleda pravo i gleda u stranu, savija i opruža udove, nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; i on razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je pun i pokriven. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik krčagu koji je pun i pokriven.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični krčagu.“

104. Jezera (Udakarahadā sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste jezera. Koje četiri? Plitko jezero koje izgleda kao da je duboko; duboko jezero koje izgleda kao da je plitko; plitko jezero koje i izgleda kao da je plitko; duboko jezero koje i izgleda kao da je duboko. To su četiri vrste jezera. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični jezeru. Koje četiri? Onaj koji je plitak, ali izgleda kao da je dubok; onaj koji je dubok, ali izgleda kao da je plitak; onaj koji je plitak i izgleda kao da je plitak; onaj koji je dubok i izgleda kao da je dubok.

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji je plitak, ali izgleda kao da je dubok? Tako neko budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi, gleda pravo i gleda u stranu, savija i opruža udove, nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; ali on ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je plitak, ali izgleda kao da je dubok. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik plitkom jezeru koje izgleda kao da je duboko.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji je dubok, ali izgleda kao da je plitak? Tako neko ne budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi… nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; ali on razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’… ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je dubok, ali izgleda kao da je plitak. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik dubokom jezeru koje izgleda kao da je plitko.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji je plitak i izgleda kao da je plitak? Tako neko ne budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi… nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu i on ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’… ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je plitak i izgleda kao da je plitak. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik plitkom jezeru koje i izgleda kao da je plitko.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji je dubok i izgleda kao da je dubok? Tako neko budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi, gleda pravo i gleda u stranu, savija i opruža udove, nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; i on razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je dubok i izgleda kao da je dubok. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik dubokom jezeru koje i izgleda kao da je duboko.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični jezeru.“


105. Mango (Amba sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste jezera. Koje četiri? Onaj koji je zelen, ali izgleda kao zreo; onaj koji je zreo, ali izgleda kao zelen; onaj koji je zelen i izgleda kao zelen; onaj koji je zreo i izgleda kao zreo. To su četiri vrste mangoa. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični mangu. Koje četiri? Onaj koji je zelen, ali izgleda kao zreo; onaj koji je zreo, ali izgleda kao zelen; onaj koji je zelen i izgleda kao zelen; onaj koji je zreo i izgleda kao zreo.

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji je zelen, ali izgleda kao da je zreo? Tako neko budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi, gleda pravo i gleda u stranu, savija i opruža udove, nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; ali on ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je zelen, ali izgleda kao da je zreo. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mangu koji je zelen, ali izgleda kao da je zreo.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji je zreo, ali izgleda kao da je zelen? Tako neko ne budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi… nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; ali on razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’… ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je zreo, ali izgleda kao da je zelen. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mangu koji je zreo, ali izgleda kao da je zelen.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji je zelen i izgleda kao da je zelen? Tako neko ne budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi… nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; i on ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’… ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je zelen i izgleda kao da je zelen. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mangu koji je zelen i izgleda kao da je zelen.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji je zreo i izgleda kao da je zreo? Tako neko budi poverenje načinom na koji odlazi i dolazi, gleda pravo i gleda u stranu, savija i opruža udove, nosi svoj ogrtač i prosjačku zdelu; i on razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji je zreo i izgleda kao da je zreo. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mangu koji je koji je zreo i izgleda kao da je zreo.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični mangu.“


106. Mango (Amba sutta)
[Tekst ove sutte ne pojavljuje s eni u jednom izdanju Kanona. Uddāna stihovi na kraju ove vagge kažu: dve honti ambāni, „postoji dve o mangoima“, i to je očgledno razlog zašto Be ovde stavlja naslov. Mp kaže samo: „Šesta je čista“. I Ce i Be, pozivajući s ena ovaj komentar, imaju napomenu: „Komentar kaže: ‘Šesta je čista‘, ali ta sutta se ne nalazi u kanonskom tekstu.“]


107. Miševi (Mūsika sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste miševa. Koje četiri? Onaj koji pravi rupu, ali u njoj ne živi; onaj koji živi u rupi, ali je ne pravi; onaj koji niti pravi rupu, niti u njoj živi; onaj koji pravi rupu i u njoj živi. To su četiri vrste miševa. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični miševima. Koje četiri? Onaj koji pravi rupu, ali u njoj ne živi; onaj koji živi u rupi, ali je ne pravi; onaj koji niti pravi rupu, niti u njoj živi; onaj koji pravi rupu i u njoj živi.

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji pravi rupu, ali u njoj ne živi? Tako neko dobro ovlada Dhammom – govori, mešavina stihova i proze, izlaganja, stihovi, nadahnuti iskazi, izreke, priče o rođenjima, čudesne povesti i odgovori na pitanja – ali ipak ne razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji pravi rupu, ali u njoj ne živi. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mišu koji pravi rupu, ali u njoj ne živi.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji živi u rupi, ali je ne pravi? Tako neko ne ovlada dobro Dhammom – govori… i odgovori na pitanja – ali ipak razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’… ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji živi u rupi, ali je ne pravi. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mišu koji živi u rupi, ali je ne pravi.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji niti pravi rupu, niti u njoj živi? Tako neko ne ovlada dobro Dhammom – govori… i odgovori na pitanja – a niti razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’… ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji niti pravi rupu, niti u njoj živi. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mišu koji niti pravi rupu, niti u njoj živi.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji pravi rupu i u njoj živi? Tako neko dobro ovlada Dhammom – govori, mešavina stihova i proze, izlaganja, stihovi, nadahnuti iskazi, izreke, priče o rođenjima, čudesne povesti i odgovori na pitanja – i razume onako kako jeste: ‘Ovo je patnja’ i ‘Ovo je nastanak patnje’ i ‘Ovo je prestanak patnje’ i ‘Ovo je put koji vodi do prestanka patnje’. Na taj način je neko čovek koji pravi rupu i u njoj živi. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik mišu koji pravi rupu i u njoj živi.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični miševima.“


108. Bikovi (Balībaddā sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste bikova. Koje četiri? Onaj koji je agresivan prema sopstvenom stadu, ali ne prema drugim stadima; onaj koji je agresivan prema drugim stadima, ali ne prema svom; onaj koji je agresivan prema sopstvenom stadu i prema drugim stadima; onaj koji nije agresivan prema sopstvenom stadu, kao ni prema drugim stadima. To su četiri vrste bikova. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični bikovima. Koje četiri? Onaj koji je agresivan prema sopstvenom stadu, ali ne prema drugim stadima; onaj koji je agresivan prema drugim stadima, ali ne prema svom; onaj koji je agresivan prema sopstvenom stadu i prema drugim stadima; onaj koji nije agresivan prema sopstvenom stadu, kao ni prema drugim stadima.

(1) A kako je to, monasi, čovek agresivan prema sopstvenom stadu, ali ne prema drugim stadima? Tako neko zastrašuje članove svoje zajednice, ali ne članove drugih zajednica. Na taj način je čovek agresivan prema sopstvenom stadu, ali ne prema drugim stadima. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik biku koji je agresivan prema sopstvenom stadu, ali ne prema drugim stadima.

(2) A kako je to, monasi, čovek agresivan prema drugim stadima, ali ne prema sopstvenom stadu? Tako neko zastrašuje članove drugih zajednica, ali ne članove svoje zajednice. Na taj način je čovek agresivan prema drugim stadima, ali ne prema sopstvenom stadu. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik biku koji je agresivan prema, ali ne prema drugim stadima sopstvenom stadu.

(3) A kako je to, monasi, čovek agresivan prema sopstvenom stadu i prema drugim stadima? Tako neko zastrašuje članove svoje zajednice i članove drugih zajednica. Na taj način je čovek agresivan prema sopstvenom stadu i prema drugim stadima. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik biku koji je agresivan prema sopstvenom stadu i prema drugim stadima.

(4) A kako to, monasi, čovek nije agresivan prema sopstvenom stadu, kao ni prema drugim stadima? Tako neko ne zastrašuje članove svoje zajednice, niti članove drugih zajednica. Na taj način čovek nije agresivan prema sopstvenom stadu, niti prema drugim stadima. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik biku koji nije agresivan prema sopstvenom stadu, kao ni prema drugim stadima.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični bikovima.“

109. Drveće (Rukkha sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste drveća. Koje četiri? Ono čije je stablo meko, okruženo drvećem čije je stablo takođe meko; ono čije je stablo meko, ali je okruženo drvećem čije je stablo tvrdo; ono čije je stablo tvrdo, ali je okruženo drvećem čije je stablo meko; ono čije je stablo tvrdo, okruženo drvećem čije je stablo takođe tvrdo. To su četiri vrste drveća. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični drveću. Koje četiri? Onaj koji je načinjen od mekog materijala, okružen onima načinjenim takođe od mekog materijala; onaj koji je načinjen od mekog materijala, ali je okružen onima načinjenim od tvrdog materijala; onaj koji je načinjen od tvrdog materijala, ali je okružen onima načinjenim od mekog materijala; onaj koji je načinjen od tvrdog materijala, onima načinjenim od tvrdog materijala.

(1) A kakav je to, monasi, čovek koji je načinjen od mekog materijala, okružen onima načinjenim takođe od mekog materijala? Tako je neko nemoralan, rđavog karaktera i oni koji ga okružuju su takođe nemoralni, rđavog karaktera. Na taj način je čovek načinjen od mekog materijala i okružen onima načinjenim takođe od mekog materijala. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik drvetu čije je stablo meko, okruženom drvećem čije je stablo takođe meko.

(2) A kakav je to, monasi, čovek koji je načinjen od mekog materijala, ali je okružen onima načinjenim od tvrdog materijala? Tako je neko nemoralan, rđavog karaktera, ali su oni koji ga okružuju moralni, dobrog karaktera. Na taj način je čovek načinjen od mekog materijala, ali je okružen onima načinjenim od tvrdog materijala. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik drvetu čije je stablo meko, ali je okruženo drvećem čije je stablo tvrdo.

(3) A kakav je to, monasi, čovek koji je načinjen od tvrdog materijala, ali je okružen onima načinjenim od mekog materijala? Tako je neko moralan, dobrog karaktera, ali su oni koji ga okružuju nemoralni, rđavog karaktera. Na taj način je čovek načinjen od tvrdog materijala, ali je okružen onima načinjenim od mekog materijala. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik drvetu čije je stablo tvrdo, ali je okruženo drvećem čije je stablo meko.

(4) A kakav je to, monasi, čovek koji je načinjen od tvrdog materijala, okružen onima načinjenim od tvrdog materijala? Tako je neko moralan, dobrog karaktera, a oni koji ga okružuju su takođe moralni, dobrog karaktera. Na taj način je čovek načinjen od tvrdog materijala, okružen onima načinjenim od tvrdog materijala. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik drvetu čije je stablo tvrdo, okruženo drvećem čije je stablo takođe tvrdo.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični drveću.“

110. Zmije otrovnice (Āsīvisa sutta)
„Monasi, postoje četiri vrste otrovnica. Koje četiri? One čiji se otrov brzo pojavi, ali nije opasan; one čiji je otrov opasan, ali se ne pojavi brzo; ona čiji se otrov brzo pojavi i opasan je; ona čiji otrov se ne pojavi brzo, niti je opasan. To su četiri vrste otrovnica. Isto tako, postoji na ovome svetu četiri vrste ljudi koji su slični otrovnicama. Koje četiri? Onaj čiji se otrov brzo pojavi, ali nije opasan; onaj čiji je otrov opasan, ali se ne pojavi brzo; onaj čiji se otrov brzo pojavi i opasan je; onaj čiji otrov se ne pojavi brzo, niti je opasan.

(1) A kakav je to, monasi, čovek čiji se otrov brzo pojavi, ali nije opasan? Tako neko često postane ljutit, ali ta srdžba u njemu ne potraje dugo. Takav je čovek čiji se otrov brzo pojavi, ali nije opasan. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik otrovnici čiji se otrov brzo pojavi, ali nije opasan.

(2) A kakav je to, monasi, čovek čiji je otrov opasan, ali se ne pojavi brzo? Tako neko ne postane često ljutit, ali srdžba u njemu potraje dugo. Takav je čovek čiji je otrov opasan, ali se ne pojavi brzo. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik otrovnici čiji je otrov opasan, ali se ne pojavi brzo.

(3) A kakav je to, monasi, čovek čiji se otrov brzo pojavi i opasan je? Tako neko često postane ljutit i ta srdžba u njemu potraje dugo. Takav je čovek čiji se otrov brzo pojavi i opasan je. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik otrovnici čovek čiji se otrov brzo pojavi i opasan je.

(4) A kakav je to, monasi, čovek čiji otrov se ne pojavi brzo, niti je opasan? Tako neko ne postane često ljutit i ta srdžba u njemu ne potraje dugo. Takav je čovek čiji otrov se ne pojavi brzo, niti je opasan. Zbog toga kažem da je takav čovek nalik otrovnici čiji otrov se ne pojavi brzo, niti je opasan.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovom svetu koji su slični otrovnicama.“