Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:111-120

Kesiva vagga
Kesi

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


111. Kesi sutta – Kesi

Onda Kesi, krotitelj konja, otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: “Ti si, Kesi, vešt čovek, krotiš konje. A kako ti to krotiš konja kojeg treba ukrotiti?”

“Gospodine, ja jednu vrstu konja krotim uz pomoć blagosti, drugu uz pomoć strogosti, a neke uz pomoć i blagosti i strogosti.”

“A ako ti se, Kesi, konj ne potčini uz pomoć nijednog od tih metoda, šta onda uradiš?”

“Ako mi se, gospodine, konj ne potčini, onda ga ubijem. A zašto? Jer razmišljam ovako: ‘Neću dopustiti da ovaj neuspeh bude sramota mojoj tradiciji učitelja’. Ali Blaženi je nenadmašan krotitelj ljudi koje treba ukrotiti. Kako ih on kroti?”

“Kesi, ja jednu vrstu ljudi krotim uz pomoć blagosti, drugu uz pomoć strogosti, a neke uz pomoć i blagosti i strogosti.

Kad koristim blagost, ja podučavam: ‘Ovakvi su dobri postupci telom. Ovakav je rezultat dobrih postupaka telom. Ovakvi su dobri postupci govorom. Ovakav je rezultat dobrih postupaka govorom. Ovakvi su dobri mentalni postupci. Ovakav je rezultat dobrih mentalnih postupaka. Ovakva su božanstva, a ovakva ljudska bića.’

Kad koristim strogost, ja podučavam: ‘Ovakvi su loši postupci telom. Ovakve su posledice loših postupaka telom. Ovakvi su loši postupci govorom. Ovakve su posledice loših postupaka govorom. Ovakvi su loši mentalni postupci. Ovakve su posledice loših mentalnih postupaka. Ovakav je pakao. Ovakva je životinjska materica, a ovakav svet gladnih duhova.’

Kad koristim i blagost i strogost, ja podučavam: ‘Ovakvi su dobri postupci telom. Ovakav je rezultat dobrih postupaka telom. Ovakvi su loši postupci telom. Ovakve su posledice loših postupaka telom. Ovakvi su dobri postupci govorom. Ovakav je rezultat dobrih postupaka govorom. Ovakvi su loši postupci govorom. Ovakve su posledice loših postupaka govorom. Ovakvi su dobri mentalni postupci. Ovakvi su loši mentalni postupci. Ovakve su posledice loših mentalnih postupaka. Ovakav je rezultat dobrih mentalnih postupaka. Ovakva su božanstva, a ovakva ljudska bića. Ovakav je pakao. Ovakva je životinjska materica, a ovakav svet gladnih duhova’.”

“A ako se čovek kojeg treba ukrotiti ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, šta onda uradi?”

“Kesi, ako se takav čovek ne potčini nijednom od ovih načina, ja onda ga ubijem.”

“Ali ne pristaje Blaženome da oduzima život! A ipak je Blaženi rekao: ‘Kesi, onda ga ubijem’.”

“Istina je, Kesi, da ne pristaje Tathāgati da oduzima život. Ali ako se čovek kojeg treba ukrotiti ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, onda ga Tathāgata ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili podučava. Ni njegovi mudri saputnici u svetačkom životu ne smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili podučava. To znači biti ubijen, potpuno uništen u Učenju i pravilima, kada Tathāgata nekog ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili podučava, a ni njegovi mudri saputnici u svetačkom životu ne smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili podučava.”

“Takav je, gospodine, zaista potpuno uništen ako ga Tathāgata ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili podučava, a isto misle i njegovi mudri saputnici u svetačkom životu.

Izvanredno, poštovani Gotamo, izvanredno, poštovani Gotamo! Kao kada bi neko ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”

112. Đava sutta – Brzina

Monasi, kada poseduje četiri osobine, kraljevski čistokrvni konj je dostojan kralja, pogodan da mu služi i ubraja se među simbole kraljeve vlasti. Koje četiri? Valjanost, brzina, trpeljivost i blagost. Kraljevski čistokrvni konj koji poseduje ove četiri osobine dostojan je kralja, pogodan da mu služi i ubraja se među simbole kraljeve vlasti.

Na isti način, monasi, monah koji poseduje četiri kvaliteta vredan je darova, vredan gostoprimstva, vredan pohvala i vredan poštovanja, on je nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu. Koja četiri? Valjanost, brzina, trpeljivost i blagost. Kada poseduje ta četiri kvaliteta, monah je vredan darova, vredan gostoprimstva, vredan pohvala i vredan poštovanja, on je nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu.

113. Patoda sutta – Kamdžija

Na ovome svetu moguće je naći četiri vrste čistokrvnih konja. Koje četiri? Ima slučajeva kada neki čistokrvni konj kad samo vidi senku kamdžije postane uzbuđen i podstaknut, [razmišljajući]: ‘Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?’ Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je prva vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neki čistokrvni konj ne postane uzbuđen i podstaknut kad vidi senku kamdžije, već je tek kada je blago ošinut kamdžijom uzbuđen i podstaknut [razmišljajući]: ‘Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?’ Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je druga vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada se neki čistokrvni konj ne postane uzbuđen i podstaknut kad vidi senku kamdžije, a ni kada je blago ošinut kamdžijom, već je tek kada je snažno ošinut uzbuđen i podstaknut [razmišljajući]: ‘Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?’ Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je treća vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neki čistokrvni konj ne postane uzbuđen i podstaknut kad vidi senku kamdžije, ni kada je blago ošinut kamdžijom, a ni kada je snažno ošinut, već je tek kada ga kamdžija zaboli do kosti uzbuđen i podstaknut [razmišljajući]: ‘Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?’ Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je četvrta vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

To su četiri vrste čistokrvnih konja koje je moguće naći na ovome svetu.

Ali na ovome svetu moguće je naći i četiri vrste plemenitih ljudi. Koje četiri?

Ima slučajeva kada neka plemenita osoba čuje: ‘U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.’ Tada ta osoba postane uzbuđena i podstaknuta kad to čuje. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji se kad samo vidi senku kamdžije uzbuni i podstakne. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je prva vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neka plemenita osoba ne čuje: ‘U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.’ Ali sama vidi muškarca ili ženu u bolovima ili mrtvu. Uzbuđena je i podstaknuta time. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji kada je blago ošinut kamdžijom postane uzbuđen i podstaknut. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je druga vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neka plemenita osoba ne čuje: ‘U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.’ A ni sama ne vidi muškarca ili ženu u bolovima ili mrtvu. Ali vidi nekoga sebi jako bliskog, svoga srodnika, u bolovima ili mrtvog. Uzbuđena je i podstaknuta time. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji kada je snažno ošinut kamdžijom postane uzbuđen i podstaknut. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je treća vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neka plemenita osoba ne čuje: ‘U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.’ A ni sama ne vidi muškarca ili ženu u bolovima ili mrtvu. Ne vidi nekoga sebi jako bliskog, svoga srodnika, u bolovima ili mrtvog. Ali je sama obuzeta telesnim osećanjima koji su bolni, probadajući, slamajući, odbojni i neugodni, opasni po život. Uzbuđena je i podstaknuta time. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji tek kada ga kamdžija zaboli do kosti postane uzbuđen i podstaknut. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je četvrta vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

To su četiri vrste plemenitih ljudi koje je moguće naći na ovome svetu.”

114. Nāga sutta – Slon predodnik

Monasi, kada poseduje četiri osobine, kraljevski slon predvodnik je dostojan kralja, pogodan da mu služi i ubraja se među simbole kraljeve vlasti. Koje četiri? Tako je slon predvodnik onaj koji sluša, onaj koji ubija, trpeljiv je, onaj koji ide.

A kako je to, monasi, slon predvodnik onaj koji sluša? Tako što, koji god zadatak da krotitelj stavi pred njega – bilo da ga je ranije obavljao ili nije – on usmeri pažnju na njega, posveti mu se, um svoj okrene ka njemu i pažljivo sluša šta mu se govori. Na taj način je kraljev slon predvodnik onaj koji sluša.

A kako je to slon predvodnik onaj koji ubija? Tako što, kada ode u bitku, on ubija druge slonove i njihove goniče, ubija konje i konjanike, ubija ratne kočije i njihove vozare, ubija pešadiju. Na taj način je kraljev slon predvodnik onaj koji ubija.

A kako je to slon predvodnik trpeljiv? Tako što, kada ode u bitku, on podnosi ubode kopalja, mačeva, strela i sekira. On podnosi zaglušujuću grmljavinu bubnjeva, doboša, truba i timpana. Na taj način je kraljev slon predvodnik trpeljiv.

A kako je to slon predvodnik onaj koji ide? Tako što, na koju god stranu da ga krotitelj potera – bilo da je tuda već ranije išao ili nije – on se brzo tamo zaputi. Na taj način je kraljev slon predvodnik onaj koji ide. Kada poseduje ove četiri osobine, kraljevski slon predvodnik je dostojan kralja, pogodan da mu služi i ubraja se među simbole kraljeve vlasti.

Na isti način, monasi, monah koji poseduje četiri kvaliteta vredan je darova, vredan gostoprimstva, vredan pohvala i vredan poštovanja, on je nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu. Koja četiri? Tako je monah onaj koji sluša, onaj koji ubija, trpeljiv je i onaj koji ide.

A kako je to monah onaj koji sluša? Tako što, kada se podučava Dhamma koju je objavio Tathāgata, monah usmeri pažnju na to što se govori, posveti mu se, um svoj okrene ka tome i pažljivo sluša. Na taj način je monah onaj koji sluša. Na taj način je monah onaj koji sluša.

A kako je to monah onaj koji ubija? Tako što, kada se javi misao vođena žudnjom za čulnim zadovoljstvima, monah je ne toleriše, već je napušta, ubija, okončava, uništava. Kada se javi misao vođena mržnjom… željom za povređivanjem… Kada se s vremena na vreme jave bilo koja druga loša stanja uma, monah ih ne toleriše, već ih napušta, ubija, okončava, uništava. Na taj način je monah onaj koji ubija.

A kako je to monah trpeljiv? Tako što strpljivo podnosi hladnoću i vrućinu, glad i žeđ, muve, komarce, vetar, sunce i gmizavce; on podnosi zlonamerne, ružne reči i telesne osećaje koji, kada se jave, jesu bolni, mučni, oštri, razdirući, neprijatni, iznurujući i ugrožavaju život. Na taj način je monah trpeljiv.

A kako je to monah onaj koji ide? Tako što monah hitro odlazi u onom pravcu u kojem nikada do tada nije bio, a to su smirivanje svih mentalnih konstrukcija, napuštanja svih vezanosti, razaranja žudnje, hlađenja strasti, prestanka, nibbāne. Na taj način je monah onaj koji ide. Monasi, monah koji poseduje ta četiri kvaliteta vredan je darova, vredan gostoprimstva, vredan pohvala i vredan poštovanja, on je nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu.

115. Ṭhāna sutta – Dela

“Monasi, postoji četiri smera delovanja. Koja četiri? Postoji smer delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi štetu. Postoji smer delovanja koji je neprijatan ali koji, kada je završen, donosi korist. Postoji smer delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi štetu. Postoji smer delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi štetu, smatra se smerom koji nije vredan da se njime ide i to iz dva razloga: zato što je samo delovanje neprijatno i zato što donosi štetu. Zbog oba ova razloga se on smatra smerom koji nije vredan da se njime ide.

Što se tiče smera delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi korist, u svetlu ovog smera se neko može iskazati — kroz otpornost, postojanost, napor — kao budala ili kao mudrac. Jer budala ne razmišlja. ‘Iako je ovaj smer delovanja neprijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti korist.’ Zato se on njime ne kreće i izbegavanje da tako uradi na kraju mu donosi štetu. Ali mudrac ovako razmišlja: ‘Iako je ovaj smer delovanja neprijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti korist.’ Zato se on njime kreće i zahvaljujući tome na kraju mu on donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi štetu, u svetlu ovog smera se neko može iskazati — kroz otpornost, postojanost, napor — kao budala ili kao mudrac. Jer budala ne razmišlja. ‘Iako je ovaj smer delovanja prijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti štetu.’ Zato se on njime kreće i zahvaljujući tome na kraju mu on donosi štetu. Ali mudrac ovako razmišlja: ‘Iako je ovaj smer delovanja prijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti štetu.’ Zato se on njime ne kreće i izbegavanje da tako uradi na kraju mu donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi korist, smatra se smerom koji je vredan da se njime ide i to iz dva razloga: zato što je samo delovanje prijatno i zato što donosi korist. Zbog oba ova razloga se on smatra smerom koji je vredan da se njime ide.

To su četiri smera delovanja.”