Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:141-150

Ābhā vagga
Sjaj

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


141. Ābhā sutta – Sjaj

Monasi, postoje četiri vrste sjaja. Koja četiri? Sjaj Meseca, sjaj Sunca, sjaj vatre i sjaj mudrosti. To su, monasi, četiri vrste sjaja. Od ta četiri sjaja, monasi, najbolji je sjaj mudrosti.


142. Pabhā sutta – Blesak

Monasi, postoje četiri vrste bleska. Koja četiri? Blesak Meseca, blesak Sunca, blesak vatre i blesak mudrosti. To su, monasi, četiri vrste bleska. Od te četiri vrste bleska, monasi, najbolji je blesak mudrosti.


143. Āloka sutta – Svetlost

Monasi, postoje četiri vrste svetlosti. Koje četiri? Svetlost Meseca, svetlost Sunca, svetlost vatre i svetlost mudrosti. To su, monasi, četiri vrste svetlosti. Od te četiri vrste svetlosti, monasi, najbolja je svetlost mudrosti.


144. Obhāsa sutta – Blistavost

Monasi, postoje četiri vrste blistavosti. Koje četiri? Blistavost Meseca, blistavost Sunca, blistavost vatre i blistavost mudrosti. To su, monasi, četiri vrste blistavosti. Od te četiri vrste blistavosti, monasi, najbolja je blistavost mudrosti.


145. Pađđota sutta – Svetlucanje

Monasi, postoje četiri vrste svetlucanja. Koje četiri? Svetlucanje Meseca, svetlucanje Sunca, svetlucanje vatre i svetlucanje mudrosti. To su, monasi, četiri vrste svetlucanja. Od ta četiri vrste svetlucanja, monasi, najbolje je svetlucanje mudrosti.


146. Paṭhamakāla sutta – Vreme (1)

Monasi, postoje četiri vremena. Koja četiri? Pravo vreme za slušanje o Dhammi, pravo vreme za razgovor o Dhammi, pravo vreme za smirenje i pravo vreme za uvid. To su, monasi, četiri vrste vremena.


147. Dutiyakāla sutta – Vreme (2)

Monasi, postoje četiri vremena da ispravnom negom uma i ispravnim postupcima mentalne nečistoće postepeno iz uma isteknu. Koja četiri? Pravo vreme za slušanje o Dhammi, pravo vreme za razgovor o Dhammi, pravo vreme za smirenje i pravo vreme za uvid. To su, monasi, četiri vrste vremena da ispravnom negom uma i ispravnim postupcima mentalne nečistoće postepeno iz uma isteknu.

Isto kao što, monasi, kad bogovi krupnim kapima zapljusnu vrh planine, pa voda počne da teče niz padine, ona teče kroz kanale, procepe i potoke. Kad ispuni kanale, procepe i potoke, ona teče u jame. Kad ispuni jame, ona teče u jezera. Kad ispuni jezera, ona teče u rečice. Kad ispuni rečice, ona teče u velike reke. Kad ispuni velike reke, ona oteče u veliki okean. Isto tako, monasi, postoje četiri vremena da ispravnom negom uma i ispravnim postupcima mentalne nečistoće postepeno iz uma isteknu.


148. Duććarita sutta – Loša dela

Monasi, postoje četiri vrste loših dela počinjenih govorom. Koje četiri? Laganje, zlonameran govor, vređanje, naklapanje. To su, monasi, četiri vrste loših dela počinjenih govorom.


149. Sućarita sutta – Dobra dela

Monasi, postoje četiri vrste dobrih dela počinjenih govorom. Koje četiri? Govorenje istine, dobronameran govor, prijatan govor, mudar savet. To su, monasi, četiri vrste dobrih dela počinjenih govorom.


150. Sāra sutta – Dragocenosti

Monasi, postoje četiri dragocenosti. Koja četiri? Dragocenost morala, dragocenost koncentracije, dragocenost mudrosti, dragocenost oslobođenja. To su, monasi, četiri dragocenosti.