Theravāda budističko društvo

AN IV.85: Tamotama sutta

Download PDF

Anguttara nikāya IV.85

Tamotama sutta
Tama


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Na ovome svetu mogu se naći četiri vrste ljudi. Koje četiri? Oni u tami koji srljaju ka još dubljoj tami; oni u tami koji idu ka svetlosti; oni u svetlosti koji idu ka tami i oni u svetlosti koji idu ka još jasnijoj svetlosti.

A koji su to ljudi u tami koji srljaju ka još dubljoj tami? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici niskog porekla — u porodici mrtvozornika, lovca, pletača korpi, kolara ili čistača — porodici koja je siromašna, sa malo hrane i pića, u nemaštini, kojoj je teško doći do hrane i odeće. A on je ružan, nezgrapan, zakržljao rastom i bolešljiv: poluslep ili deformisan ili hrom ili paralizovan. On ne prima bilo kakav dar u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke.On pogrešno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto pogrešno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa u svetu patnje, na lošem odredištu, u nekom od nižih svetova, u paklu. To je vrsta ljudi koji su u tami i srljaju ka još dubljoj tami.

A koji su to ljudi u tami koji idu ka svetlosti? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici niskog porekla — u porodici mrtvozornika, lovca, pletača korpi, kolara ili čistača — porodici koja je siromašna, sa malo hrane i pića, u nemaštini, kojoj je teško doći do hrane i odeće. A on je ružan, nezgrapan, zakržljao rastom i bolešljiv: poluslep ili deformisan ili hrom ili paralizovan. On ne prima bilo kakav dar u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke.On ispravno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto ispravno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. To je vrsta ljudi koji su u tami i koji idu ka svetlosti.

A koji su to ljudi u svetlosti koji idu ka tami? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici visokog porekla — u porodici plemenitog ratnika, porodici sveštenika, porodici imućnog domaćina — porodici koja je bogata, imućna, sa velikim posedom, sa mnogo novca, velikim brojem alata i druge opreme, sa mnogo pokućstva. A on je lepo građen, zgodan, nadahnjuje druge, lep poput lotosa. On prima darove u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke. On pogrešno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto pogrešno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa u svetu patnje, na lošem odredištu, u nekom od nižih svetova, u paklu. To je vrsta ljudi koji su u svetlosti i koji idu ka tami.

A koji su to ljudi u svetlosti koji idu ka još jasnijoj svetlosti? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici visokog porekla — u porodici plemenitog ratnika, porodici sveštenika, porodici imućnog domaćina — porodici koja je bogata, imućna, sa velikim posedom, sa mnogo novca, velikim brojem alata i druge opreme, sa mnogo pokućstva. A on je lepo građen, zgodan, nadahnjuje druge, lep poput lotosa. On prima darove u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke. On ispravno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto ispravno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. To je vrsta ljudi koji su u svetlosti i koji idu ka još jasnijoj svetlosti.

To su četiri vrste ljudi koji se mogu se naći na ovome svetu."