Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:81-90

Maćala vagga
Nepomerivo

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


85. Tamotama sutta – Tama

“Na ovome svetu mogu se naći četiri vrste ljudi. Koje četiri? Oni u tami koji srljaju ka još dubljoj tami; oni u tami koji idu ka svetlosti; oni u svetlosti koji idu ka tami i oni u svetlosti koji idu ka još jasnijoj svetlosti.

A koji su to ljudi u tami koji srljaju ka još dubljoj tami? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici niskog porekla — u porodici mrtvozornika, lovca, pletača korpi, kolara ili čistača — porodici koja je siromašna, sa malo hrane i pića, u nemaštini, kojoj je teško doći do hrane i odeće. A on je ružan, nezgrapan, zakržljao rastom i bolešljiv: poluslep ili deformisan ili hrom ili paralizovan. On ne prima bilo kakav dar u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke.On pogrešno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto pogrešno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa u svetu patnje, na lošem odredištu, u nekom od nižih svetova, u paklu. To je vrsta ljudi koji su u tami i srljaju ka još dubljoj tami.

A koji su to ljudi u tami koji idu ka svetlosti? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici niskog porekla — u porodici mrtvozornika, lovca, pletača korpi, kolara ili čistača — porodici koja je siromašna, sa malo hrane i pića, u nemaštini, kojoj je teško doći do hrane i odeće. A on je ružan, nezgrapan, zakržljao rastom i bolešljiv: poluslep ili deformisan ili hrom ili paralizovan. On ne prima bilo kakav dar u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke.On ispravno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto ispravno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. To je vrsta ljudi koji su u tami i koji idu ka svetlosti.

A koji su to ljudi u svetlosti koji idu ka tami? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici visokog porekla — u porodici plemenitog ratnika, porodici sveštenika, porodici imućnog domaćina — porodici koja je bogata, imućna, sa velikim posedom, sa mnogo novca, velikim brojem alata i druge opreme, sa mnogo pokućstva. A on je lepo građen, zgodan, nadahnjuje druge, lep poput lotosa. On prima darove u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke. On pogrešno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto pogrešno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa u svetu patnje, na lošem odredištu, u nekom od nižih svetova, u paklu. To je vrsta ljudi koji su u svetlosti i koji idu ka tami.

A koji su to ljudi u svetlosti koji idu ka još jasnijoj svetlosti? Ima slučajeva kada je čovek rođen u porodici visokog porekla — u porodici plemenitog ratnika, porodici sveštenika, porodici imućnog domaćina — porodici koja je bogata, imućna, sa velikim posedom, sa mnogo novca, velikim brojem alata i druge opreme, sa mnogo pokućstva. A on je lepo građen, zgodan, nadahnjuje druge, lep poput lotosa. On prima darove u hrani, piću, odeći ili vozilima; cvetne vence, mirise ili mirisna ulja; ležaj, sklonište ili svetiljke. On ispravno postupa telom, govorom i mišlju. Pošto ispravno postupa telom, govorom i mišlju, on se — posle raspada tela, posle smrti — ponovo rađa na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. To je vrsta ljudi koji su u svetlosti i koji idu ka još jasnijoj svetlosti.

To su četiri vrste ljudi koji se mogu se naći na ovome svetu.”