Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:11-20

Bala vagga
Moći

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


11. Nepoznato do tada [pāli]

Monasi, potvrđujem da sam dostigao usavršenost i potpunost u neposrednom znanju o stvarima o kojima do sada niko nije čuo. Tako postoji pet moći Tathāgate, zahvaljujući kojima tvrdi da mu pripada mesto vođe zajednice, objavljuje svoj lavovski rik i pokreće točak Brahme. Kojih pet? Moć poverenja, moć stida zbog činjenja loših dela, moć straha od posledica loših dela, moć energičnosti i moć mudrosti. To su, monasi, pet moći Tathāgate, zahvaljujući kojima tvrdi da mu pripada mesto vođe zajednice, objavljuje svoj lavovski rik i pokreće točak Brahme.


12. Kūṭa sutta – Vrh [pāli]

Monasi, postoji pet moći onoga ko sebe vežba. Kojih pet? Moć poverenja, moć stida zbog činjenja loših dela, moć straha od posledica loših dela, moć energičnosti i moć mudrosti. To je, monasi, pet moći onoga ko sebe vežba. Među tih pet moći, moć mudrosti je prva, ona koja sve ostale drži na okupu, ona koja ih ujedinjuje. Baš kao što je sam vrh najvažniji deo šiljastog krova, deo koji taj krov drži na okupu, ujedinjuje ga, tako je među tih pet moći, moć mudrosti prva, ona koja sve ostale drži na okupu, ona koja ih ujedinjuje. Zato ovako sebe treba da vežbate: ’Posedovaćemo moć poverenja… moć stida… moć straha… moć energičnosti… moć mudrosti, kao moć onoga ko sebe vežba.’ Tako, monasi, sebe treba da vežbate.


13. Saṃkhitta sutta — Ukratko [pāli]

Monasi, postoji pet vrsta moći. Kojih pet? Moć poverenja, moć energičnosti, moć svesnosti, moć koncentracije i moć mudrosti.


14. Vitthata sutta – Podrobnije objašnjenje [pāli]

Monasi, postoji pet vrsta moći. Kojih pet? Moć poverenja, moć energičnosti, moć svesnosti, moć koncentracije i moć mudrosti.

A šta je to moć poverenja? Tako, monasi, plemeniti učenik poseduje poverenje, ubeđen je u Tatagatino probuđenje: ‘Zaista je Blaženi dostojan, ispravno i potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blagosloven.’ To se, monasi, naziva moć uverenja.

A šta je to, monasi, moć energičnosti? Tako, monasi, plemeniti učenik živi odlučan da napusti nepovoljne stvari i da razvija u sebi povoljne stvari, istrajan, uporan u svom naporu, ne odustajući od svog zadatka u pogledu povoljnih stvari. To se, monasi, naziva moć energičnosti.

A šta je to, monasi, moć svesnosti? Tako, monasi, plemeniti učenik živi pažljiv, odlikuju ga potpuna svesnost i pažljivost, seća se i onoga što je davno uradio, davno rekao. To se, monasi, naziva moć svesnosti.

A šta je to, monasi, moć koncentracije? Tako, monasi, plemeniti učenik sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, ulazi i boravi na prvom stupnju zadubljenja: ushićenje i zadovoljstvo rađaju se iz osame, praćeni usmerenošću misli i istraživanjem. Sa smirivanjem usmerenosti uma i istraživanja ulazi i boravi na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost svesti, oslobođene usmerenosti uma i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. Sa prestankom ushićenja, ostaje u spokojstvu, sa svesnošću i jasnim razumevanjem (sampađañña), i s fizičkim osećajem zadovoljstva (sukkha). Ulazi i boravi na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: “Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište.” Sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom uznesenosti i nespokojstva — ulazi i boravi na četvrtom stupnju zadubljenja: čistota svesnosti i spokojstvo, ni zadovoljstvo ni bol. To se, monasi, naziva moć koncentracije.

A šta je to moć mudrosti? Tako, monasi, plemeniti učenik je mudar, poseduje uvid o nastanku i nestanku — plemenit, prodoran, koji vodi do potpunog okončanja patnje. To se naziva moć mudrosti.

To je, monasi, pet moći.”


20. Hita sutta — Korist

Kada poseduje pet kvaliteta, monah vežba i za svoju i za tuđu dobrobit. Kojih pet? Ima slučajeva kada je monah usavršen u vrlini i ohrabruje druge da budu usavršeni u vrlini. Sam je usavršen u koncentraciji i ohrabruje druge da budu usavršeni u koncentraciji. Sam je usavršen u uvidu i ohrabruje druge da budu usavršeni u uvidu. Sam je usavršen u nevezanosti i ohrabruje druge da budu usavršeni u nevezanosti. Sam je usavršen u znanju i viđenju oslobođenja i ohrabruje druge da budu usavršeni u znanju i viđenju oslobođenja. Kada poseduje ovih pet kvaliteta, monah vežba i za svoju i za tuđu dobrobit.