Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.114: Andhakavinda sutta

Anguttara nikāya V.114

Andhakavinda sutta
Govor u Andhakavindi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio u zemlji Maghadai, u mestu Andhakavinda. [1] Onda poštovani Ānanda otide do Blaženog. I kad je došao, pokloni mu se, pa sede sa strane. Dok je Ānanda tako sedeo, Blaženi mu reče:

"Ānanda, one koji su novi, nedavno zaređeni, novopridošli u ovom učenju i praksi, njih bi trebalo u pet stvari ohrabriti, obodriti i učvrstiti. A kojih pet?

'Hajdete, prijatelji, budite ispunjeni vrlinom, živite obuzdani granicama Patimokkhe, besprekorni u ponašanju i granicama delovanja, videći opasnost i u najmanjoj pogrešci, vežbajte sebe prihvativši pravila vežbanja.' Tako ih treba ohrabriti, obodriti i učvrstiti u obuzdavanju u granicama Patimokkhe.

'Hajdete, prijatelji, dobro motrite na vratima čula, sa svesnošću kao svojom zaštitom, sa svesnošću kao svojim vodičem, dobro čuvajte svoj um, dobrim čuvanjem uma ovladajte.' Tako ih treba ohrabriti, obodriti i učvrstiti u stražarenju na vratima čula.

'Hajdete, prijatelji, ne naklapajte, ograničite beskoristan razgovor.' Tako ih treba ohrabriti, obodriti i učvrstiti u ograničavanju naklapanja.

'Hajdete, prijatelji, živite u šumi, na osamljenim, zabačenim boravištima vežbajte.' Tako ih treba ohrabriti, obodriti i učvrstiti u osamljivanju.

'Hajdete, prijatelji, imajte ispravno razumevanje, ispravnim viđenjem ovladajte.' Tako ih treba ohrabriti, obodriti i učvrstiti u ispravnom viđenju. U tih pet stvari bi, Ānanda, monahe koji su novi, nedavno zaređeni, novopridošli u ovom učenju i praksi trebalo ohrabriti, obodriti i učvrstiti.


Beleška

[1] Andhakavinda je bilo selo udaljeno 9-10 kilometara od Rāđagahe. Jednom je Buda krenuo iz Benaresa u pratnji 1250 monaha i zadržao se u Andhakavindi. Za njima je išao čitav karavan ljudi koji su motrili na priliku da nahrane monahe i na kolima nosili razlitu hranu. Bilo ih je toliko da je lokalni braman, koji je takođe želeo da nahrani monahe, čekao puna dva meseca da na njega dođe red, ali bez uspeha. Na kraju, nije više mogao da čeka i otide do zajedničkog spremišta da vidi čega nedostaje, kako bi makar tamo ostavio ono što je naumio. Tamo vide da manjka pirinča, mleka i saća u medu, te otide do Ānande i pošto je preko njega dobio Budino dopuštenje, pripremi on pirinač u mleku i saće za Budu i monahe. Pošto su završili obrok, Buda je govorio o desetovrsnim kvalitetima pirinča u mleku (Vin. I:220 i dalje); upravo ova pohvala navela je Visākhu da ga zamoli za dopuštenje da do kraja života daruje monasima pirinač u mleku (Vin. I:293). [Natrag]