Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.121 Pubbangama sutta

Anguttara nikāya X.121

Pubbaṅgama sutta
Nagoveštaj


Prevod s pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, baš kao što zora jeste nagoveštaj, jeste vesnik izlaska Sunca, isto tako, ispravno razumevanje jeste nagoveštaj, jeste vesnik dobrim stvarima. U onima sa ispravnim razumevanjem, ispravna namera nastaje. U onima sa ispravnom namerom,  ispravan govor nastaje, ispravni postupci nastaju. U onima sa ispravnim postupcima, ispravno življenje nastaje. U onima sa ispravnim življenjem, ispravan napor nastaje. U onima sa ispravnim naporom, ispravna sabranost nastaje. U onima sa ispravnom sabranošću, ispravna koncentracija nastaje. U onima sa ispravnom koncentracijom, ispravno znanje nastaje. U onima sa ispravnim znanjem, ispravno oslobođenje nastaje.